Du är här

2017-05-30

SolTech Energy: Ytterligare 2,89 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE har anslutit ytterligare
solenergianläggningar till elnätet och är nu uppe i totalt arton
anslutna anläggningar, motsvarande 18,6 MW. De anslutna
anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis
generera drygt 32 MSEK i intäkt. ASRE konsolideras i
SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51
procent av detta att utgöra SolTechs andel.

VD Frederic Telander i en kommentar:
Utöver 18,6 MW inkopplat till nätet har vi 7,63 MW under byggnation
och liggande order om 24,06 MW (varav 23,7 MW sålts i år). Detta
betyder att vi uppnått 47 % av årets mål om 50 MW i såld kapacitet.
Det stora intresset för ASRE:s erbjudande till marknaden håller i sig
och vi är trygga med att uppnå årets försäljningsmål.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech
Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 07:00
CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig
på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje
byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy
utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre
skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I
produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade
semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via
Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och
Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid
Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det
till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ)
(ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE)
samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets
Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W
Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme
som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer
från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika
former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en
orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en
installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt
driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard
sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/ytterligare-2-89-mw-ar-nu-ans...
http://mb.cision.com/Main/2299/2275573/680868.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.