Du är här

2014-05-15

Solvang : Rapport 1. kvartal 2014

Shippingvirksomheten gav et positivt resultat på NOK 15,7 mill i 1.kv 2014,
hvor NOK 14,7 mill kom fra skipseiende selskaper (egenkapitalmetoden),
sammenlignet med NOK 10,7 mill i samme periode i 2013, hvor skipseiende
selskaper bidro med NOK 10 mill. Resultatet før skatt for 1.kv 2014 var NOK
16,9 mill mot NOK 24,3 mill i samme periode i 2013, som inkluderte NOK 14
mill i gevinst ved realisasjon av aksjer. Økning i resultat fra
shippingvirksomheten kommer fra markant bedre inntjening i VLGC markedet,
sammen med et sterkt LGC marked.

Innledning
Første kvartal ble et volatilt og spennende kvartal for LPG skipene, med ny
raterekord innen VLGC segmentet, som utover i april steg opp mot en dobling
av tidligere rekord fra 2008. Kvartalet startet på en fallende trend, hvor
det kalde været i USA økte internt forbruk og reduserte eksporten av LPG. Mot
slutten av februar strammet markedet seg betraktelig på høyere volum fra Midt
Østen, kø for lossing i India som binder opp flere skip, og en sterkere
eksport fra USA i tråd med oppgangen sett gjennom hele 2013. Dette bilde
forsterket seg ytterligere og rater steg utover i mars og april på mangel av
ledig skipskapasitet. LGC flåten nyter også godt av oppgangen i VLGC markedet
og interessen er stor for de få LGC'er som kan bli åpne senere på året.

For etylensegmentet, fortsatte det lave eksportvolumet fra Midt Østen utover i
2014, men Solvangflåten som nå er fristilt fra kontraktsforpliktelsene i Midt
Østen, kunne dra god nytte av arbitrasje mulighetene som oppstår som følge av
det lave volumet fra Midt Østen. Her i form av flere etylenlaster fra Europa
til Asia, hvor våre 17.000 cbm skip har kommet til sin rett, men
posisjoneringskostnader gjør at inntjening ikke er på et tilfredsstillende
nivå.

Solvangs andel av fraktinntekter på tidscertepartibasis var for første kvartal
2014 NOK 53,2 mill, opp NOK 9,3 mill fra samme periode i 2013, hovedsakelig
fra bedre ratenivå for VLGC og LGC segmentene, noe motvirket av lavere
inntekt innen etylen.

The Baltic Index for VLGC, startet kvartalet på en fallende trend, men tok seg
betraktelig opp mot slutten av kvartalet. Snittnivået var på USD 57/tonn, opp
fra et gjennomsnitt i første kvartal 2013 på USD 41/tonn.

Kontraktsdekningen for de fullkjølte skipene, VLGC og LGC, er for 2014 på 98%,
med kun ett skip som blir ledig mot slutten av 2014. Etylen tonnasjen
opererer hovedsakelig i spotmarkedet

VLGC 82k-84k cbm
Konsernet har ett 82k cbm VLGC skip på tidscerteparti til august 2016 til
markedsbasert leie, og tok levering av to 84k cbm VLGC skip i juni og
desember 2013. Begge skip er på tidscerteparti, det første frem til desember
2016, mens skipet som ble levert i desember 2013 er på tidscerteparti frem
til desember 2018.

Eksportvolumet av LPG ut av den Arabiske Gulf er en sentral driver for dette
markedet, sammen med den økende eksporten ut av USA. Som nevnt falt ratene
noe i første kvartal basert på lavere eksport fra USA grunnet kaldt vær og
høyere internt forbruk. Men fra slutten av februar tok eksporten seg
betraktelig opp og resulterte i ny Baltic Index raterekord på USD 88,75 /
tonn, og videre ut i april helt til USD 137,5 / tonn, som tilsvarer USD 3,79
mill på tidscertepartibasis. Gjennomsnittet for The Baltic Index for første
kvartal ble USD 57/tonn, som tilsvarer USD 950.000 på tidscertepartibasis pr
måned, og var opp fra USD 41/tonn i samme periode i 2013, som tilsvarer kun
USD 350.000 på tidscertepartibasis pr måned.

Panamax VLGC 75k cbm
Konsernet har to Panamax VLGC, begge på tidscerteparti til henholdsvis
september og desember 2016. Begge skip opererer i vesten, som har vært
gjennomgående sterkere enn østen i hele 2013 og videre ut i første kvartal
2014. Hovedårsaken til dette er generelt sett færre tilgjengelige skip og
høye posisjoneringskostnader som begrenser inntog av skip fra øst til vest.
Panamax VLGC har en fordelaktig posisjon i markedet, det finnes bare 4 slike
skip i verden, og Panamax VLGC'ene har således fått utnyttet denne unike
posisjonen og differensiert seg positivt med markant høyere rater i forhold
til VLGC markedet og vesten forøvrig.

LGC 60k cbm
LGC markedet har stabilisert seg på et bra nivå, og ser ut til å gjøre nok et
positivt løft i rater som følge av det sterke VLGC markedet og eksport ut av
USA som skal til Asia gjennom Panamakanalen. Videre årsak til det vedvarende
sterke LGC markedet er skifte i ammoniakkmarkedet, til å bli preget av lange
reiser hvor LGC størrelsen gir klare økonomiske fordeler. Den høye
ammoniakkaktiviteten har vært fra Svartehavet til USA, men også fra
Svartehavet til Asia. Hovedårsakene er en betydelig reduksjon i
ammoniakkeksport fra Trinidad, som øker eksportbehovet fra Svartehavet, samt
bortfall av volum fra Iran. Utsiktene fremover er således positive. Solvang
har tre 60k cbm LGC skip kontrahert med levering i første, andre og tredje
kvartal 2015.

Etylen 12k-17k cbm
Etylensegmentet, som stoppet noe opp i tredje kvartal 2013, og hvor fjerde
kvartal var preget av svært lave eksportvolum ut av Saudi Arabia, da
hovedsakelig fra produksjonsproblemer, fortsatte med samme lave volumer i
første kvartal. Det lave eksportvolumet fra Midt Østen skapte en mangel på
produkt i Asia og åpnet opp for etylen eksport fra Europa til Asia. Solvangs
etylenflåte var godt posisjonert til å kunne ta del i denne muligheten nå som
flåten er fri fra kontraktsforpliktelse i Midt Østen. Første kvartal er
allikevel preget av posisjonering ut av Midt Østen, som resulterte i lavere
inntjening enn ønskelig. Utsiktene innen dette segmentet er usikre med høy og
voksende ordrebok.

Finansiell Risiko
Konsernets investeringer i skip, som er eid gjennom deltakelse i partrederi
med delt ansvar, er USD basert, og konsernets inntekt er i all hovedsak USD
basert. Videre er skipsverdier og finansiering av skipene USD basert.
Konsernets finansielle valutarisiko er dermed begrenset.

Generelt
Utover den ordinære drift har det ikke vært hendelser i perioden som påvirker
regnskapet vesentlig.

Transaksjoner med nærstående foregår etter de retningslinjer som koden setter.
Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det
gjøres også parallelle investeringer med selskaper kontrollert av Steensland
familien. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår.

Konsernet har gjennomført en planlagt klassedokking i første kvartal 2014.
Konsernet har totalt to planlagte klassedokkinger i 2014.

Stavanger 15. mai 2014

Styret i Solvang ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
1kv rapport 2014
http://hugin.info/143/R/1785803/612499.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solvang via Globenewswire

HUG#1785803

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.