Du är här

2017-08-30

Sonetel AB: Analysguiden: Kostnaden för tillväxt ökar

Sonetel har vuxit kraftigt med begränsade resurser. Höga investeringar
i tillväxt sänker resultatet kortsiktigt. Vi flyttar fram
prognostiserad lönsamhet ett år samtidigt som aktien har kommit upp.
Vi rekommenderar Öka (Köp).

Sonetel är ett intressant bolag, dels då det har haft en kraftig
tillväxt under senare år och dels då bolaget verkar inom den heta
sektorn, molntjänster. Sedan bolagets start har fokus legat på att
tillhandahålla globala kommunikations tjänster för småföretag med
målet att skapa en unik "freemium-tjänst" till ett lågt pris som är
enkel för användaren.

Bolagets mjukvaruplattform är kärnan i verksamheten och används
initialt till att sälja internationella telefonnummer med
vidarekoppling. Just nu utnyttjas endast en viss del av
funktionaliteten. Marknaden i vilken Sonetel verkar kallas i breda
termer för SaaS-tjänster (Software as a Service). Denna marknad är
enorm och prognostiseras omsätta 46 miljarder USD under 2017.

Resultatet för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret kom in
något svagare än vi förväntat, främst hänförligt till högre övriga
externa kostnader. De övriga kostnaderna, däribland de direkta och
personalkostnaderna var i linje med våra förväntningar. Även
nettoomsättningen var något svagare än prognostiserat. Dock var
skillnaden liten med en omsättning på 6,8 miljoner kronor mot vårt
estimat på sju miljoner kronor. En av förklaringarna till avvikelsen
mot prognos är ändrade abonnemangsformer då 1,8 procent av
abonnemangen gick över till längre förbetalda 36 månaders abonnemang.

Som väntat var bidraget från Weebly litet under kvartalet men
tillväxten i antalet aktiva bolag är alltjämt positivt. Vi reviderar
ned våra prognoser i närtid främst hänfört till kostnaderna av de ny
annonserade tillväxtsatsningarna innebär. Även med de reviderade
prognoserna ser vi fortfarande ett intressant långsiktigt case i en
intressant och växande marknad.

En kombinerad kassaflödesanalys med en multipelvärdering uppskattar vi
det motiverade värdet per aktie till 29 kronor. Med hänsyn till den
starka kursutvecklingen sedan vår tidigare analys är potentialen dock
mindre och vi sänker därför rekommendationen till öka. (köp)

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kostnaden-tillvaxt-okar).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(http://www.analysguiden.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sonetel-ab/r/analysguiden-kostnaden-for-tillva...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.