Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Sonetel Aktiebolag: Kommuniké från Årsstämma 2018 i Sonetel AB (publ)

Sonetel AB (publ) höll onsdagen den 19 december 2018 årsstämma på
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16,
Stockholm. Ordförande för årsstämman var Mats Sommarström. Följande
huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände att disponera över bolagets resultat i enlighet
med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström
samt Henrik Thomé.

Årsstämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Anders Borg,
Daniel Hasselberg, Jari Koister samt Petter Nylander. Styrelsen
omfattar således sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att till bolagets revisor välja Mazars Set.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för tiden fram till och med
nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordförande samt
70 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor skall utgå med
belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2019 skall
tillsättas i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Årsstämman antog styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier i Bolaget.

Bemyndigandet utan aktieägarnas företrädesrätt ska innefatta rätt att
besluta om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom, mot
betalning med likvida medel (kontantemission), eller vid finansiering
av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter.
Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission
av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet
utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt
vid likviditetsbehov och då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter
uppstår. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på
marknadsmässiga villkor.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en
Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har
hittills över 130 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen
av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien.
Bolaget utsågs 2016 och 2017 av Deloitte till ett av Sveriges mest
snabbväxande teknikföretag ("Sweden Technology Fast 50"), samt ett av
Europas 500 mest snabbväxande företag ("Technology Fast 500™ Europe,
Middle East & Africa"), med en tillväxt på 459% från 2013 till 2016.
Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

G&W Fondkommission
Telefon: 08-503 000 50
www.gwkapital.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sonetel-aktiebolag/r/kommunike-fran-arsstamma-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.