Du är här

2018-08-23

Sotkamo Silver: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

Milstolpar i byggnationen avverkas enligt plan och budget

[image]

Anrikningsverket i augusti 2018

DET ANDRA KVARTALET 2018

· Kvartalets resultat uppgick till -7,9 MSEK (-2,4) och resultat per
aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,04)

· Övriga intäkter uppgick till 31 KSEK (60)
· Nettoinvesteringarna under april-juni 2018 uppgick till 50,4 MSEK
(6,5)

· Arto Suokas utsågs till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy,
Arttu Ohtonen utsågs till vice VD i Sotkamo Silver AB

· Taklagsfest var den 28 juni och byggnationerna och
Silvergruveprojektet fortskrider enligt plan för produktionsstart i
början av 2019

FÖRSTA HALVÅRET 2018

· Periodens resultat uppgick till -4,0 MSEK (-7,5) resultat per
aktie uppgick till - 0,03 SEK (-0,12)

· Övriga intäkter uppgick till 54 KSEK (60)
· Likvida medel uppgick per 30 juni 2018 till 326,3 MSEK (164,2)
· Investeringar under januari - juni 2018 uppgick till 75,5 MSEK
(12,3)

· Eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 362,0 MSEK (328,5)
· I januari beställdes kvarnar till anrikningsverket från Outotec
till ett värde om ca. 20,6 MSEK, ordern på 2,0 MEUR.

· Byggnadsbeslut fattat och Silvergruvan samt koncernen fullt
finansierad med ett finansieringspaket om 474 MSEK (46 MEUR).

Jämförelsesiffror avser motsvarande period föregående år för resultat-
och kassaflödesposter och 31 december 2017 för balansposter.

VD-ORD

Byggandet av Silvergruvan fortsätter enligt uppsatt tidtabell och
kostnadsram och går stadigt mot produktion. Vi fokuserar på
konstruktion av byggnader och utrustning och få
produktionsinfrastrukturen klar. Under hösten monteras utrustningen i
anrikningsverket. Byggandet av vattenreningsverket, malmbrytningen
samt rekrytering av medarbetare påbörjas.

Sotkamo Silver har kommit överens med VAPO att utveckla en
bioenergibaserad lösning för ventilationsluftuppvärmning som en del
av energieffektiv och ansvarig underjordisk gruvdrift. Lösningen är
en del av den fortsatta utvecklingen av hållbar gruvdrift, som
företaget har åtagit sig till.

Under året har prisutveckling av silver korrelerat väl med andra
råmaterial. Den låga prisnivån påverkar värderingen av
silvergruvebolag. I ett historiskt perspektiv är silver- och andra
gruvföretags aktier för är närvarande lågt värderade. Denna
uppfattning stöds också av prisförhållandet mellan guld och silver,
som har nyligen varit mellan 1/75 och 1/83 när det har varit cirka
1/56 betraktat över en 50-årsperiod.

Mineraler är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Gruvproduktion behövs i en cirkulär ekonomi vid sidan av återvinning.
Alternativa energikällor ökar efterfrågan på metaller; litium, kobolt
och nickel är betydelsefulla batterimetaller som uppmärksammas
anmärkningsvärt mycket för närvarande. Det bör dock påpekas att även
silver är en batterimetall, som dessutom används hög- och
miljöteknologi. Den ökande industriella efterfrågan på silver har
varit avhängig den högteknologiska bilindustri som en del i
övergången mot elektrifieringen som baserar sig på tex solenergi.
Silverefterfrågan i bilindustrin ökade med 5 %, och med 19% i
solenergiindustrin under år 2017, jämfört med föregående år. Silver
har en kritisk roll i övergången till elbilar samtidigt som
efterfrågan på solenergi accelererar. Den industriella och
teknologiska efterfrågan av silvret utgör mer än häften av den totala
efterfrågan. Silver har fortfarande en stor betydelse som en
investeringsmetall vid sidan av guld. I den nuvarande globala
ekonomin växer silvrets industriella
(batterier/elektrifiering/automation/miljö) efterfrågan när
gruvproduktionen är begränsad och har varit mindre än efterfrågan de
senaste 10 åren.

Då gruvproduktionen är lägre än efterfrågan, kan den nuvarande
silverproduktionen och efterfrågestyrda utsikter stödja förväntningar
på möjlig stärkt prisutveckling av silver. Det kan tänkas att silver
och silvergruvbolag kan vara lockande investeringsobjekt för
investerare med tanke på silvrets globala marknadssituation. Detta
påverkas dock av mängden investeringssilver som finns i valven och
dess möjliga återkomst genom återvinning till den industriella
marknaden. Prisvariationer kan dock vara snabba och betydande, med
dagens världspolitiska situation.

Timo Lindborg

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Bolaget utvecklar användning av bioenergi tillsammans med VAPO Oy
för uppvärmning av gruvan

· NTM-Centralen i Kainuu har gett ett utlåtande om MKB
(Miljökonsekvensbeskrivningen) för Silvergruvan

· Konstruktionen av Silvergruvans dammar och dagbrott påbörjas
· Datumet till årsstämman ändras till den 11 april 2019
AKTIEDATA

Sotkamos aktie handlades den sista transaktionsdagen, d.v.s. den 29
juni 2018 till 3,85 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 163 679 896,48
SEK. Kvotvärdet var ca. 1,37 kr. Under perioden januari-juni omsattes
27 060 883 aktier på NGM Equity och Nasdaq Helsinki.

Antalet aktier registrerade av Bolagsverket var 130 783 299. Bolagets
börsvärde var på balansdagen ca 504 MSEK.

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Sotkamo Silver kommer att ge ekonomisk information vid följande
tillfällen:

· Delårsrapport januari-september publiceras den 15 november 2018
· Bokslutskommuniké publiceras den 22 februari 2019
· Årsstämma för 2018 hålls den 11 april 2019

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER

Rapporter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida:
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 23 augusti, 2018, klockan 8.45.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers
tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/15292/2599010/896079.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.