Du är här

2018-03-02

Sotkamo Silver genomför ett villkorat finansieringspaket på 20-25 miljoner euro för Silvergruveprojektet

Gruvföretaget Sotkamo Silver och dess dotterbolag har tillsammans beslutat
att genomföra ett nytt villkorat finansieringspaket om sammanlagt 20–25
miljoner euro, att användas för att slutföra Silvergruveprojektet. Det
planerade finansieringspaketet består av villkorade finansieringsåtaganden
om minst 18 miljoner euro samt ett tidigare beslutat investeringsbidrag om
högst 2 miljoner euro. Finansieringen och de slutliga teckningarna
förväntas kunna vara genomförd senast den 31 mars 2018. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Det planerade finansieringspaketet är främst riktat till professionella
investerare och är indelat i fyra delar:
1. Ett fyraårigt obligationslån om 9,25 till 15 miljoner euro från Sotkamo
Silver Oy.
2. En riktad aktieemission på 4 miljoner euro i Sotkamo Silver AB.
3. Konvertibelemission om 5 miljoner euro i Sotkamo Silver AB.
4. Ett redan beslutat investeringsbidrag om högst 2 miljoner euro från
NTM-Centralen i Finland.

Sotkamo Silver AB avser att att lämna Sotkamo Silver Oys aktier i pant samt
en moderbolagsgaranti för obligationslånet. Sotkamo Silver Oy skulle lämna
gruvprojektets gruvrättigheter, reala tillgångar och inteckningsbar egendom
i pant. Kupongräntan på lånet uppgår till 10 procent per år och lånet ska
återbetalas vid slutet av låneperioden.

Den riktade nyemissionen är på högst 11,93 miljoner aktier, motsvarande
högst 10 procent av Sotkamo Silvers nuvarande antal aktier. Teckningskursen
har fastställts till 0,34 euro per aktie. Emissionen genomförs enligt
bemyndigande från årsstämman 2017. Aktieemissionen riktas till investerare
som för närvarande inte är aktieägare i Sotkamo Silver.

Sotkamo Silver har mottagit ett erbjudande om en konvertibelemission om 5
miljoner euro. Genomförandet av denna emission förutsätter att årsstämman
den 15 mars 2018 beslutar att bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad
emission om högst 10 årpcejmt av antalet aktier i Sotkamo Silver. Ges ett
sådant bemyndigande kommer kupongräntan att sättas till 8 procent per år.
Låneperioden kommer att sättas till 4,5 år och lånet ska återbetalas vid
slutet av låneperioden. Konverteringskursen vid en eventuell konvertering
till aktier kommer att beräknas utifrån den viktade börskursen på Sotkamo
Silvers aktier mellan den 15 december 2017 och den 1 mars 2018. Om
konvertibelinnehavaren inte utnyttjar sin konverteringsrätt förfaller lånet
i sin helhet till betalning.

För obligationslånet har Sotkamo Silver Oy fram till den 1 mars 2018
erhållit villkorade teckningsåtaganden om 9,25 miljoner euro. Sotkamo
Silver AB har erhållit villkorade teckningsåtaganden om 4 miljoner euro
till aktieemissionen och villkorade teckningsåtaganden om 5 miljoner euro
till konvertibelemissionen. I aktieemissionen har bolaget erhållit
teckningsåtaganden från tre placeringsfonder förvaltade av SP-fondbolaget
och ytterligare åtaganden från Visio Varainhoito, placeringsfonden Taaleri
Finland Value Equity Fund, Petter och Margit Forsstöms Stiftelse och
Norvestia. NTM-Centralens investeringsbidrag beviljades 2016 och kommer att
uppgå till högst 2 miljoner euro.

Storleken på det ovan beskrivna finansiella paketet, med hänsyn till de
ovan redovisade villkorade teckningsåtagandena och investeringsbidraget
uppgår till sammanlagt cirka 20 miljoner euro.

Utöver punkterna 1-4 ovan har Tekes beviljat Sotkamo Silver Oy ett
utvecklings- och innovationslån om 6,1 miljoner euro. Första delen av detta
lån om 2,8 miljoner euro kan upptas redan nu. Koncernens likvida medel
uppgick vid årsskiftet till 16,6 miljoner euro, medan gruvbyggandet redan
pågår. Alexander Corporate Finance har fungerat som rådgivare vid
framtagande av finansieringspaketet.

"Jag är verkligen nöjd med att vi idag kan informera marknaden om detta
finansieringspaket, som vi har uppnått med hjälp av Alexander Corporate
Finance. Jag är övertygad om att vi har hittat ett win-win alternativ bland
de alternativ som har erbjudits och utvärderats. Vi har hela tiden varit
övertygade om att kunna hitta en fungerande finansiell lösning och har
sedan tidigare påbörjat förberedelsen inför byggstarten, med planering samt
infrastruktur- och byggnadsinvesteringar. Målbilden är att vi ska kunna
starta produktionen under början av året 2019", säger Timo Lindborg, vd i
Sotkamo Silver.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.