Du är här

2018-03-13

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 11 931 369 AKTIER OCH TILLF...

Som en del av det villkorade finansieringspaketet som Sotkamo Silver
AB (publ) ("Bolaget") offentliggjorde den 2 mars 2018, har Bolagets
styrelse beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på
årsstämman den 23 mars 2017, om en riktad emission av högst 11 931
369 aktier till en teckningskurs om 0,34 euro per aktie i enlighet
med offentliggörandet från 2 mars 2018.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal av bolaget vidtalade
externa investerare. Bolaget har från dessa externa investerare
erhållit åtagande motsvarande hela emissionsbeloppet, vilket i såfall
innebär att emissionen kommer att vara fulltecknad.

Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 22 mars
2018. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den
27 mars 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning. Om den riktade nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget att
tillföras ca 4,1 miljon euro före emissionskostnader.

Motivet för emissionen och skälet till avvikelse av aktieägarnas
företrädesrätt är för att säkerställa finansieringen av
silvergruveprojektet. Teckningskursen är bestämd efter förhandling
med investerarna och grundas i sin tur på en beräkning av den
volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under en
period om tre månader med sista dag den 1 mars 2018, med avdrag för
sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa emissionens genomförande.

Den riktade nyemissionen innebär en maximal utspädningseffekt om ca
9,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade
nyemissionen.

Beträffande övriga delar av finansieringspaketet, obligationslån och
konvertibelemission, fortsätter förberedelserna som meddelades den 2
mars 2018.

Stockholm den 13 mars 2018

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, koncernchef

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 mars, 2018, klockan 8.45.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver-ab-har-besluta...
http://mb.cision.com/Main/15292/2470686/804569.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.