Du är här

2018-09-03

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV SILVERGRUVAN FORTSKRIDER ENLIGT PLAN OCH BUDGET

Silvergruveprojektet fortskrider enligt schema och inom planerad
kostnadsram. Betonggjutningen av produktionsbyggnadens golv
slutfördes, och installationen av maskiner och utrustning har
påbörjats. Grunden för malmlagret har gjutits och konstruktionen av
lagerbyggnaden har börjat. Processvattenledningen från Olkilahti
pumpstation har slutförts. Jordavrymningen vid dagbrottet och
byggandet av dammarna går som planerat. Byggarbetsplatsen har nu
cirka 90 arbetare och kommer att öka till cirka 150 personer under
installationsfasen i oktober.

Kommande väsentliga steg i projektet är:

· Installation av el- och automationsutrustning i anrikningsverket
· Transportsbandsinstallation i malmhanteringsdelen
· Finkross- och sållinstallation
· Start av gruvdrift i dagbrott och underjord
· Slutförande av processvattendammar
· Slutförande av vattenreningsverket
· Slutförande av kvarn- och produktionsutrustnings installation
· Start av provkörningar och produktion
· Uppstart av produktionen

Syftet är att starta kommersiell produktion i Silvergruvan i början av
2019.

"Sommaren har varit mycket gynnsam för byggnadsarbetet. Det varma
vädret har bidragit till att infrastruktur- och byggnadsarbetena gått
väl. Vi har varit mycket framgångsrika i våra entreprenörsval och
samarbetet har varit smidigt och projektet går enligt plan på alla
områden ", säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB

Stockholm den 3 september 2018
Timo Lindborg, VD
Kontaktperson
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 8.45 svensk tid.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas
skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader
gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver--konstruktione...
http://mb.cision.com/Main/15292/2606682/901746.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.