Du är här

2018-03-02

Sotkamo Silver: SOTKAMO SILVER: VILLKORAT FINANSIERINGSPAKET OM MINST 20 MILJONER EURO FÖR SILVERGRUVEPROJEKTET

Sotkamo Silver AB och dess dotterbolag Sotkamo Silver Oy har
tillsammans beslutat att genomföra ett nytt villkorat
finansieringspaket om sammanlagt 20-25 miljoner euro, att användas
för att slutföra Silvergruveprojektet. Det planerade
finansieringspaketet består av villkorade finansieringsåtaganden om
minst 18 miljoner euro samt ett tidigare beslutat investeringsbidrag
om högst 2 miljoner euro. Finansieringen och de slutliga teckningarna
förväntas kunna vara genomförd senast den 31 mars 2018.

Det planerade finansieringspaketet är främst riktat till
professionella investerare och är indelat i fyra delar: (1.) Fyrårigt
obligationslån om ca 9,25 - 15 miljoner euro från Sotkamo Silver Oy;
(2.) Riktad aktieemission om ca 4 miljoner euro i Sotkamo Silver AB;
(3.) Konvertibelemission om ca 5 miljoner euro i Sotkamo Silver AB.

Dessutom innehåller paketet (4.) ett redan beslutat investeringsbidrag
om högst 2 miljoner euro från Norra Österbottens Närings-, trafik-
och miljöcentral, i Finland (NTM-Centralen).

För det planerade obligationslånet skall säkerheter lämnas. Som
säkerheter avser Sotkamo Silver AB att lämna Sotkamo Silver Oys
aktier i pant samt en moderbolagsgaranti. Sotkamo Silver Oy skulle
lämna gruvprojektets gruvrättigheter, reala tillgångar och
inteckningsbar egendom i pant. Kupongräntan på lånet uppgår till 10 %
p.a. och lånet ska återbetalas vid slutet av låneperioden.

Den riktade aktieemissionen är planerad att genomföras av högst 11 931
369 aktier, motsvarande högst 10 % av Sotkamo Silvers nuvarande antal
aktier. Teckningskursen har fastställts till 0,34 euro per aktie.
Emissionen genomförs enligt bemyndigande från årsstämman 2017.
Aktieemissionen riktas till investerare som för närvarande inte är
aktieägare i Sotkamo Silver AB.

Sotkamo Silver AB har mottagit ett erbjudande om en
konvertibelemission om ca 5 miljoner euro. Genomförandet av denna
emission förutsätter att årsstämman den 15 mars 2018 beslutar att
bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad emission om högst 10 % av
antalet aktier i Sotkamo Silver AB, enligt punkt 19 på stämmans
dagordning. Om sådant bemyndigande ges kommer kupongräntan att sättas
till 8 % p.a.. Låneperioden kommer att sättas till 4,5 år och lånet
ska återbetalas vid slutet av låneperioden. Konverteringskursen vid
en eventuell konvertering till aktier kommer att beräknas utifrån den
viktade börskursen på Sotkamo Silvers aktier mellan den 15 december
2017 och den 1 mars 2018. Om konvertibelinnehavaren inte utnyttjar
sin konverteringsrätt förfaller lånet i sin helhet till betalning.

Erhållna åtaganden om teckning i den riktade aktieemissionen och i
obligationslånet är villkorade av att (i) beslut om
konvertibelemissionen fattas. Konvertibelemissionen är i sin tur
beroende av årsstämmans beslut den 15 mars 2018 och (ii) styrelsens
efterföljande beslut. Avsikten är att konvertibelemission skall ske
efter årsstämman 2018 och om Bolagets styrelse anser att erbjudandet
om konvertibelemissionen och dess villkor är marknadsmässiga.

För obligationslånet har Sotkamo Silver Oy fram till den 1 mars 2018
erhållit villkorade teckningsåtaganden om ca 9,25 miljoner euro.
Sotkamo Silver AB har erhållit villkorade teckningsåtaganden om ca 4
miljoner euro till aktieemissionen och villkorade teckningsåtaganden
om ca 5 miljoner euro till konvertibelemissionen. I aktieemissionen
har vi erhållit teckningsåtaganden från tre placeringsfonder
förvaltade av SP-fondbolaget AB och ytterligare åtaganden från Visio
Varainhoito Oy, placeringsfonden Taaleri Finland Value Equity Fund,
Petter och Margit Forsstöms Stiftelse och Norvestia Oy.

NTM-Centralens investeringsbidrag beviljades 2016 och kommer att uppgå
till högst 2 miljoner euro.

Storleken på det ovan beskrivna finansiella paketet, med hänsyn till
de ovan redovisade villkorade teckningsåtagandena och
investeringsbidraget uppgår till sammanlagt cirka 20 miljoner euro.

Utöver vad som angivits i punkterna (1) - (4) ovan har Tekes beviljat
Sotkamo Silver Oy ett utvecklings- och innovationslån om 6,1 miljoner
euro. Första delen av detta lån om 2,8 miljoner euro kan upptas redan
nu.

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 16,6 miljoner
euro, medan gruvbyggandet redan pågår.

Alexander Corporate Finance Oy har fungerat som rådgivare vid
framtagande av finanseringspaketet.

"Jag är verkligen nöjd med att vi idag kan informera marknaden om
detta finansieringspaket, som vi har uppnått med hjälp av Alexander
Corporate Finance Oy. Jag är övertygad om att vi har hittat ett
win-win alternativ bland de alternativ som har erbjudits och
utvärderats. Vi har hela tiden varit övertygade om att kunna hitta en
fungerande finansiell lösning och har sedan tidigare påbörjat
förberedelsen inför byggstarten, med planering samt infrastruktur-
och byggnadsinvesteringar. Målbilden är att vi ska kunna starta
produktionen under början av året 2019", säger Timo Lindborg, Sotkamo
Silver ABs koncernchef.

För information:
Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB, +358 40 508 3507,
timo.lindborg@silver.fi

Jaakko Niemelä, Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 549 5501,
jaakko.niemela@alexander.fi.

Stockholm den 2 mars 2018
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, koncernchef

KONTAKTPERSON
Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 2 mars, 2018, klockan 8.45.

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna
hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger
mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och
zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet
i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt
internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo
Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS,
såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ
Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sotkamo-silver/r/sotkamo-silver--villkorat-fin...
http://mb.cision.com/Main/15292/2463485/799876.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.