Du är här

2017-10-04

Spago: Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedical AB:s företrädesemission
av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

"Efter det senaste årets framsteg tycker vi att det är ett bra läge
att välkomna nya aktieägare. SpagoPix-projektet har tagit klivet in i
regulatorisk utveckling vilket innebär att vägen framåt är mer
förutsägbar", säger VD Mats Hansen. "Vi tror dessutom starkt på båda
våra projekt SpagoPix och Tumorad®, och de möjligheter till nya
produkter för effektiv diagnostik och behandling av cancer som
projekten väntas leda till."

I emissionen ger bolaget ut units bestående av en aktie och fyra
teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Spago initialt
cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader via aktiedelen av emissionen.
Denna del omfattas av teckningsförbindelser på cirka 29,1 MSEK från
befintliga aktieägare samt ett garantiåtagande om cirka 10 MSEK från
en aktieägare, motsvarande totalt cirka 80 % av emissionslikviden.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Spago ytterligare
cirka 39 MSEK vid lägsta teckningskurs före emissionskostnader.

I emissionen berättigar tre uniträtter till teckning av en unit.
Teckningskurs för aktierna är 8,50 kronor medan teckningsoptionerna
är vederlagsfria och ger rätt att teckna aktier med 30 % rabatt mot
volymviktad aktiekurs i mars 2019, dock lägst 8,50 kronor. Även
allmänheten har möjlighet att teckna units i emissionen.

Teckningsperiod: 4 - 18 oktober 2017

Handel i uniträtter: 4 - 16 oktober 2017

Handel i BTU: 4 oktober 2017 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Handel i TO9: Inleds när emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 24 oktober
2017.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar
på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt AktieTorgets
respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se,
www.redeye.se, respektive www.aktietorget.se).

Investerarträffar

VD Mats Hansen presenterar bolaget vid flera tillfällen under
teckningsperioden;

· AktieTorget Investerarträff Stockholm
Datum: 4 oktober 2017 12:00
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, 3tr
Anmälan: inbjudan@aktietorget.se

· Redeye Investor After Work Göteborg
Datum: 5 oktober 2017 18:00
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36
Anmälan: www.redeye.se/transaction/spago-nanomedical

· Redeye Investor After Work Stockholm
Datum: 10 oktober 2017 17:30
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
Anmälan: www.redeye.se/transaction/spago-nanomedical

· Redeye Investor After Work Kalmar
Datum: 17 oktober 2017 17:30
Plats: Guldfågeln Arena, Trångsundsvägen 40
Anmälan: www.redeye.se/transaction/spago-nanomedical

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är
legal rådgivare i samband med emissionen.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial
för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är
primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix
samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets
affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till
regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan
utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av
projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka
patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med
etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se
www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket
god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar
möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med
MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte
att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/idag-inleds-teckningstiden-i-spago-nan...
http://mb.cision.com/Main/11651/2359717/731321.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.