Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Spago: Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 18,2 MSEK
till HealthInvest Small & MicroCap Fund samt ett begränsat antal
kvalificerade investerare. HealthInvest ökar därmed sitt innehav till
9,8 procent och blir näst största ägare.

Likviden från emissionen ska framförallt användas till att öka
utvecklingstakten för Tumorad®.

"Vi har på senare tid gjort viktiga framsteg med Tumorad® som
motiverar en ökad utvecklingstakt i projektet. Emissionen ger oss de
resurser vi behöver för att driva på Tumorad® parallellt med att vi
tar SpagoPix in i klinik. Vi har nu två projekt som med full kraft
går vidare i sin utveckling, vilket är mycket tillfredställande",
säger VD Mats Hansen.

Tumorad® ansamlas i tumörvävnad och har som mål att bli en ny
radionuklidterapi för behandling av cancer. Radionuklidterapier har
på senare framgångsrikt lanserats för specifika indikationer.
Tumorad® har potential att få en bredare användning i solida tumörer
och spridd cancer. Projektet bygger på välkända principer och kan
innebära ett avgörande tillskott i behandlingsarsenalen för många
patienter.

"Nästa viktiga milstolpe för Tumorad® är att slutföra arbetet med
pilotmaterialet och därefter påvisa prekliniskt proof-of-concept",
säger Mats Hansen.

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj
2018, fattat beslut om en riktad emisson av 1 519 680 aktier till en
kurs om 12 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om
1,7 procent jämfört med volymviktad genomsnittskurs för Spagos aktie
på Spotlight Stock Market under de senaste 15 handelsdagarna.
Styrelsen bedömer denna kurs som marknadsmässig.

HealthInvest Small & MicroCap Fund ökar sitt ägande och förvärvar 780
000 aktier i emissionen och blir därigenom näst största ägare i Spago
Nanomedical med 9,8 procent av kapital och röster.

HealthInvest Small & MicroCap Fund är en specialistfond som investerar
globalt i företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med tonvikt på
mindre bolag. Fonden har en stark avkastningshistorik, är tilldelad
fem stjärnor av fondutvärderaren Morningstar, och förvaltas av
HealthInvest Partners AB, ett svenskt fondbolag som grundades 2006 av
Carl Bennet och Anders Hallberg.

Ett begränsat antal kvalificerade investerare förvärvar resterande 739
680 aktier, motsvarande cirka 48,6 procent av aktierna i emissionen,
varav Gerhard Dal, Göran Källebo och Ulf Tidholm tecknat majoriteten
av aktierna.

Styrelsen har fattat emissionsbeslutet baserat på mandat från
årsstämman den 16 maj 2018. Skälet till avvikelsen från aktieägares
företrädesrätt är att utnyttja det befintliga intresset hos
HealthInvest och övriga investerare med ett bedömt långsiktigt
intresse för utökade satsningar på bolagets projekt. Emissionen
bedöms därmed gynna samtliga aktieägare och styrelsen bedömer
dessutom att kapitalanskaffningen skett effektivt och till
marknadsmässiga villkor.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 9,0 procent och
antalet aktier ökar till 16 716 483 och aktiekapitalet ökar till 16
716 483 kronor.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago
Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market Stockholm: SPAG) utvecklar
nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets
utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva
MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för
radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att
utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller
tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap
för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago
Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och
samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade
patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som
kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk
resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket
god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar
möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med
MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte
att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv
strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel
till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical
AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27
augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spago/r/spago-nanomedical-gor-riktad-emission-...
http://mb.cision.com/Main/11651/2601004/897752.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.