Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Resultat efter skat i 1.-3. kvartal 2019 på 170,1 mio. kr. - basisindtjening stiger 51 % y/y

Selskabsmeddelelse nr. 16/2019                          
Holbæk, den 6. november 2019

Resultat efter skat i 1.-3. kvartal 2019 på 170,1 mio. kr.
Basisindtjening stiger 51 % y/y.

Forbedring af basisresultatet er et målrettet resultat af, at sparekassens
strategiplan ?Nye Veje? går bedre end forventet.

Perioden i overskrifter

* Omkostninger falder 3 %
* Netto rente- og gebyrindtægter stiger 10 %
* Udlån stiger 3,2 % y/y ? indlån 4,9 % y/y
* Nedskrivninger følger forventninger
* Kursregulering ligger under forventning som følge af høje udtræk
* Filialsammenlægninger på Fyn fra 15 til 11 ? besparelse 10 mio. kr.
 

 

Hoved- og nøgletal
1.000 kr.  

 

  Sparekassen Sjælland- Fyn A/S Koncernen

 
       
Resultatposter 1.-3. kvt. 19 Indeks* 1.-3. kvt. 18
       
Netto rente- og gebyrindtægter 830.459 110 752.159
Kursreguleringer -45.488 -134  34.019
Andre driftsindtægter 22.786 182 12.494
Udgifter til personale og administration 531.531 97 546.425
Nedskrivninger på udlån m.v. 16.295 149 10.912
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  

971  

109  
887
Resultat før skat 193.108 100 192.223
Resultat efter skat 170.134 98 173.626
       

 

 

Balanceposter  

 

30.09.2019  

 

Indeks*  

 

30.09.2018
       
Udlån 12.416.333 103 12.034.558
Indlån 18.224.145 105 17.368.767
Indlån i puljeordninger 1.698.765 143 1.192.245
Indlån i alt 19.922.910 107 18.561.012
Balance 24.896.556 106 23.549.372
       
Kapitalgrundlag 3.130.194 108 2.891.116
Samlet forretningsomfang 38.979.378 109 35.680.806
       
Nøgletal 30.09.2019 Indeks* 30.09.2018
       
Kapitalprocent** 17,0 101 16,8
Kernekapitalprocent** 14,2 99 14,4
Kapitaloverdækning i pct. -point inkl. bufferkrav 7,6 106 7,2
Forrentning af primo egenkapital 7,4 86 8,6
Periodens resultat pr. aktie (kr.)*** 8,8 110 8,0
Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 161,7 105 154,0
Børskurs, ultimo (kr.) 89,6 90 100
Antal medarbejdere
(omregnet til fuldtid, ultimo)  

582  

94  

619
       

* Indeks 30.09.2019 i forhold til 30.09.2018
** 30.09.2019 og 30.09.2018 er beregnet eksklusiv periodens resultat
*** Beregnet på grundlag af gennemsnitligt antal aktier over perioden
  

Som en konsekvens af Nationalbankens seneste ændring af indskudsbevisrenten
til -0,75 % sænker sparekassen renten på erhvervsindlån til -0,75 % p.a.
Herudover indføres negative rente for privatkunder. Den endelige model
fastlægges inden årets udgang.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                   Thomas
Kullegaard
Adm. direktør                                                     Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07
70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftede filer

* Selskabsmeddelelse nr. 16 - 2019 Periodemeddelelse

* Kvartalsrapport Q3 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.