Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-12

Specialfastigheter Sverige AB: Förvärv ökar marknadsvärdet i Specialfastigheters delårsrapport

Periodens resultat om 489 Mkr är något bättre än förra årets (466 Mkr)
visar Specialfastigheters delårsrapport. Fastigheternas marknadsvärde
ökade under första halvåret med 826 Mkr, främst beroende på förvärv.
Vår satsning att producera tingsrätten i Lund enligt högsta möjliga
klassificering för Miljöbyggnad har givit resultat - vi har fått
betyget Guld!

Specialfastigheters ekonomi är fortsatt stark. Finansiering av nya och
förfallande lån görs fortsatt till lägre nivåer än tidigare, vilket
bidrar till bättre lönsamhet då vi får ett lägre finansnetto även
framöver. Delar av vår totala upplåning sker för närvarande till
minusränta.

Efterlängtat tillträde
Förra våren tecknade vi avtal om att förvärva del av tomträtten
Färöarna 1 i Kista, Stockholm, där FOI är hyresgäst - en kund vi
redan har som hyresgäst i Umeå. Vi har inväntat en delning av
fastigheten innan vi slutligen kunde tillträda nu i juni.

- Att fastigheten i Kista nu ingår i vårt bestånd är mycket glädjande
då den hyrs av verksamheter med säkerhetskrav, och därmed ligger helt
i linje med vår strategi, säger vd Åsa Hedenberg.

Pågående och planerade projekt
Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse (SiS)
är fortsatt hög och de har som tidigare meddelats därför beslutat om
utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och
Hässleholm. Vi planerar nu för fullt för dessa genomföranden.

Kriminalvården har fattat beslut om att stärka anstalterna Skenäs,
Sörbyn och Rödjan så att dessa ska få fler tillgängliga platser.

Miljöbyggnad Guld för Lunds nya tingsrätt
Vi har fått det preliminära betyget i certifieringssystemet
Miljöbyggnad för vår nya tingsrättsbyggnad i Lund. Klassningen blir
högsta möjliga - Guld. Byggnaden väntas stå klar under våren 2018 och
inflyttning sker till sommaren. När fastigheten väl tagits i bruk ska
ansökan verifieras inom två år med en sammanhängande mätperiod om
tolv månader för att erhålla den slutgiltiga certifieringen. Vi
siktar naturligtvis på att behålla klassningen Miljöbyggnad Guld även
då.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 juli 2017 kl. 16.00.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, CFO, tel 010-788 62 11

Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste
fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter,
försvarshögkvarter och domstolar. Specialfastigheter ägs till 100
procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på
drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 24
miljarder kronor. Vi har drygt 135 medarbetare. Verksamheten bedrivs
över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/specialfastigheter-sverige-ab/r/forvarv-okar-m...
http://mb.cision.com/Main/12474/2306368/699648.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.