Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

SpectraCure: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma om ca 24 msek

Den 27 oktober 2016 tog styrelsen i SpectraCure AB (publ) beslut om
att genomföra en garanterad företrädesemission villkorat av
godkännande vid extra bolagsstämma den 25 november.

Emissionen omfattar högst 29 986 979 units, motsvarande 23 989 583
kronor före emissionskostnader. Företrädesmissionen är genom
garantiåtagande garanterad till ca 80 % motsvarande 19 Mkr.

De medel som emissionen inbringar skall framför allt användas av
SpectraCure för löpande drift och slutförandet av klinisk fas
I-studie och även påbörjande av fas II-studie. Därutöver finns
utsikter att utnyttjande av den ingående teckningsoptionen kan komma
att finansiera slutförandet av fas II-studien och tjäna som en
buffert i de förhandlingar om utlicensiering av teknologin som
Bolaget räknar med att kunna inleda i samband med genomförandet av
fas II-studierna.

Företrädesrätt - Den som på avstämningsdagen den 29 november 2016 är
registrerad som aktieägare i Spectra Cure AB (publ)s aktie erbjuds
med företrädesrätt att teckna en (1) unit ny unit för en (1) innehavd
registrerad aktie i Bolaget. Aktieägare i Spectra Cure AB erhåller
för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt
för att teckna en (1) unit. En unit består av en vederlagsfri
teckningsoption av serie 2 (TO 2) och en aktie. Två teckningsoptioner
ger rätt att teckna en ny aktie för 1,00 kr med utnyttjande period 31
januari - 28 februari 2018.

Avstämningsdag - hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till
deltagande i emissionen är den 29 november 2016. Sista dag för handel
i Spectra Cure AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den
25 november 2016. Första dag för handel i SpectraCure AB aktie utan
rätt till deltagande i emissionen är den 28 november 2016.

Emissionsvolym - 23 989 583 kronor fördelade på 29 986 979 units.
Teckningskurs - 0,80 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid 2 december 2016 - 16 december 2016.

Teckning med företrädesrätt - För befintliga och direktregistrerade
ägare sker teckning på den färdigtryckta emissionsredovisningen eller
Särskild anmälningssedel 1. Förvaltarregistrerade ägare ska teckna
sin företrädesrätt genom instruktioner från respektive förvaltare.

Handel i uniträtter - uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget
från den 2 december - 14 december 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas i det
memorandum som offentliggörs senast i samband med att teckningstiden
inleds.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

2016-10-25 Extra bolagsstämma
2016-11-25 Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt att deltaga i företrädesemissionen
2016-11-28 Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen
2016-12-02 Första teckningsdag
2016-12-16 Sista teckningsdag

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance och G&W Fondkommission är finansiella
rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet, och samarbetar härvid
med Aqurat FK AB, som är emissionsinstitut.

Om SpectraCure AB

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från avdelningen för
atomfysik vid Lunds Universitet. Bolaget är fokuserat på
cancerbehandling med interstitiell fotodynamisk tumörterapi, (PDT
efter photodynamic therapy), en behandlingsmetodik som är lämplig för
invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och
bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och
hals.

För ytterligare information kontakta:

Spectracure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.se (http://www.spectracure.com)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spectracure/r/beslut-om-foretradesemission-vil...
http://mb.cision.com/Main/12618/2111056/581867.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.