Du är här

2017-08-24

SpiffX: SpiffX AB, delårsrapport april - juni 2017

Andra kvartalet och första halvåret i sammandrag

· Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 274 677 kr
(285 757 kr) och för första halvåret till 620 426 kr (708 833 kr).

· Resultatet för kvartalet uppgick till -3 547 768 kr (-2 621 584
kr) och till -7 559 945 kr (-4 932 312 kr) för första halvåret.

· Resultatet per aktie för årets första sex månader uppgick till
-0,32 kr.

· Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till 0,18 kr.
· Matchade belopp på marknadsplatserna (spelomsättning på SpiffXs
marknadsplatser) var under andra kvartalet 9 159 443 kr (11 631 985
kr) och under första halvåret 20 268 518 kr (22 894 590 kr), vilket
är en minskning med nästan 13 % jämfört med samma period förra året.

· Vid utgången av det andra kvartalet hade SpiffX 63 451 st
registrerade kunder, vilket är en ökning med nästan 25 % jämfört med
bolagets 50 703 st registrerade kunder vid utgången av årets första
kvartal.

· I slutet av april blir den kenyanska operatören Cheza Gaming den
första externa kunden att lansera Take5Live. Detta i Kenya under
namnet "Hela5".

· SpiffX deltar på eventet "Betting on Football" i London och
presenterar där tre nya Hybrid Games vilka togs emot med stort
intresse.

· I maj träffade SpiffX ett strategiskt avtal med Eclectic Media
Networks om distribution av sina spel i Storbritannien. Avtalet
innebär att SpiffX integrerar sina konsumentapplikationer på deras
tekniska plattform.

· Det tillkännages att VD Tobias Fagerlund kommer att lämna
positionen som VD under det kommande halvåret.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I augusti utsågs SpiffX:s medgrundare och försäljningsansvarige
Lennart Gillberg till tf. VD för bolaget. Samtidigt lämnade Tobias
Fagerlund rollen som VD.

Verksamheten

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en darkpool för
handel med sportodds. Erbjudandet innebär att ge storspelare,
spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att ingå hävstångspositioner
och att handla med odds för att spekulera eller för att hantera
portföljrisker. Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för
marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella marknaden
och dess högfrekvenshandel.

Inom affärsområdet SpiffX Games, som är bolagets huvudsakliga
fokusområde, erbjuds Konsumentprodukter som bygger på aktiviteten på
de underliggande marknadsplatserna och användande av optionsmarknaden
i realtidsspel på olika sportevent och som spelbolag kan erbjuda sina
kunder. Dessa kallas Hybrid Games och är ett nytt segment inom
bettingbranschen.

Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran
för den tekniska plattformen.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta Ltd, som i
sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta Ltd, som driver den
operativa verksamheten och är licensierat av de maltesiska
myndigheterna

VD:s kommentar

När jag och mina kollegor grundade SpiffX anade jag föga hur vår idé
om en marknadsplats för odds skulle utvecklas och få spinnoffer i
hybridspel med casinolika egenskaper. Idag är det vårt fokus
tillsammans med vidareutveckling och breddning av vår väl fungerande
marknadsplats. Vi har idag två affärsområden. Dels våra hybridspel
för B2B-marknaden - SpiffX Games - som har fått ett mycket bra
mottagande och där det pågår flera samtal med intresserade operatörer
och dels vår B2C-marknadsplats. Vi kommer att utveckla fler
B2B-produkter inom kategorin "Hybridspel". B2B produkterna har
fördelen av att vi inte behöver spendera marknadsföringspengar och
att vi inte behöver tampas med slutkunder, vilket är mycket kostnads-
och resurskrävande.

När det gäller vår B2C marknadsplats har det som bekant varit en
sommar utan större fotbollsmästerskap på herrsidan och andra
kvartalet avslutades med en ovanligt stilla fotbollsaktivitet. Det är
också orsaken till att vår omsättnings för första gången inte ökar i
jämförelse med motsvarande period föregående år. Vi har under
kvartalet ökat våra ansträngningar och investeringar i vårt
produktutbud och ser fram mot att kunna erbjuda marknaden detta inom
kort. I kvartalet tecknade vi avtal med Eclectic Media Ltd vilket har
resulterat i att vi under hösten kommer att kunna erbjuda våra
produkter till operatörer på den reglerade UK-marknaden och
integreringsarbetet för det är i slutfasen. Aktiviteten möjliggör att
vi snart kan ta ombord operatörer som har UK som sin huvudmarknad.

Innan styrelsen i augusti utsåg mig till tf. VD så hade jag rollen som
marknads- och försäljningsansvarig för bolaget. Tillsammans med att
öka aktievärdet är det naturligtvis även fortsatt min huvudsakliga
uppgift och ansvarsområde. Under året har vi tecknat några mycket
intressanta samarbetsavtal som vi är övertygade kommer att generera
värden för er aktieägare och vi arbetar intensivt med att få till
fler. Vi har också under året utökat vår organisation med
säljpersonal i UK och säljresurser i Afrika, vilket är en marknad som
passar våra hybridspel mycket bra, små insatser och höga odds. Vi är
mycket optimistiska och fasta i vår övertygelse att vi kommer att
lyckas även om vi verkar i en mycket konservativ bransch med långa
ledtider.

Våra tidigare kommunicerade samarbeten med Cardinal House och Cheza
Gamig är fortfarande högintressanta men har av olika anledningar
drabbats av förseningar. Cardinal House som opererar på den
australiska marknaden har skjutit på sin lansering av våra produkter
på grund av förändrad lagstiftning i Australien. Cheza Gaming har
integrerat och mycket framgångsrikt genomfört en testperiod med
marknadsföring av våra produkter i Kenya. Nu har man dock valt att
byta sin underliggande plattformsleverantör och kommer att genomföra
en ny integrering av våra produkter i den nya plattformen innan man
lanserar brett.

Jag är en av bolagets största ägare och jag har investerat intensivt i
SpiffX. Ibland, som te.x. vid förseningen av Cheza Gamings planer, är
det naturligtvis frustrerande att vårt arbete inte bär frukt
snabbare. Vi står dock fast i vår övertygelse att så kommer att ske
och min känsla är att när vi har vår första "Tier1" B2B kund i
produktion kommer många att följa efter. Under hösten kommer vi att
initiera flera satsningar och förändringar vilka alla syftar till att
skapa konkreta värden för våra aktieägare. Bl.a. kommer vi att finnas
med på "Betting on Sports" i London den 12:e september där vi redan
har ett antal säljmöten bokade.

Att vara aktieägare i SpiffX har varit en tålamodskrävande syssla, jag
om någon vet det. Men jag om någon vet också att vi har riktigt bra
och starka underliggande produkter som vi verkligen jobbar hårt för
att få ut på marknaden.

Jag ser fram mot en höst med flera goda nyheter för er aktieägare.

Kommande rapporttillfällen

· Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017
· Bokslutskommuniké 2017 den 21 februari 2018
· Delårsrapport Q1 2018 den 23 maj 2018
· Delårsrapport Q2 2018 den 22 augusti 2018

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten
som finns publicerad på? bolagets hemsida:
http://spiffx.se/IR/delarsrapporter

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

Tillförordnad VD och styrelseledamot, Lennart Gillberg, 076-010 17 61,
lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den den 24 augusti 2017. kl. 08:30 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på
First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab--delarsrapport-april---juni...
http://mb.cision.com/Main/7790/2331976/712966.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.