Du är här

2018-08-22

SpiffX: SpiffX AB, Delårsrapport april-juni 2018

Andra kvartalet 2018

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (275) TSEK

- Rörelseresultatet efter finansiella poster var -2 681 (-3 548) TSEK, vilket är en minskning av kostnaderna med ca 25 procent

Första halvåret 2018

- Intäkterna för halvåret uppgick till 1,4 (620) TSEK

- Rörelseresultatet efter finansiella poster var -5 317 (-7 560) TSEK, vilket visar på en avsevärd minskning av bolagets kostnader

- Fem nya avtal med speloperatörer

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- På årsstämman valdes Karl Trollborg till ny ordförande. Styrelsens tidigare ordförande, Peter Liljestrand, avböjde omval

- Årsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

- Likviditeten stärktes genom ett brygglån om 6,5 MSEK

- Avtal har tecknats med Grupo Veramatic (Jokerbet.es) och via plattformen, Twelve40 - Islandlotto och Wildcrypto. De nya avtalen innebär att Take5Live nu även finns i produktion i Storbritannien, Kanada och Brasilien

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Strategiskt förvärv av en portfölj med 30 casinospel

VD Lennart Gillberg, sammanfattar:

"Under första halvåret har vi bytt inriktning och pausat SpiffX
Exchange till förmån för Take5Live. Vi har etablerat kontakter i en
rad länder i olika världsdelar, tecknat avtal med plattformsbolag som
i sin tur ger oss möjligheten att snabbare etablera oss bland
speloperatörer världen över.

SpiffX har i juli deltagit på mässan World Gaming Executive Summit
2018 i Barcelona och mött stort intresse för SpiffX produkter. Vi har
även fortsatt med integrering och certifiering av spanska spelbolag
via plattformsbolaget, Tecnalis.

Take5Live-konceptet har nu ynglat av sig i en tennis och en
basketprodukt som presenteras på "Betting on Sports" mässan i London
i september.

Till sist - och kanske viktigast av allt - har vi efter kvartalets
utgång gjort ett strategiskt förvärv av 30 casinospel, vilket ger en
betydande breddning av vårt produkterbjudande och motsvarande ökning
av vår intäktspotential".

VD-kommentar

Omvandlingen från B2C till B2B är nu klar.

Sedan jag tillträdde som VD har mitt fokus varit att på styrelsens
uppdrag omvandla bolaget från B2C till B2B vilket idag är genomfört
och nu avspeglar hela vår verksamhet.

Vi har också påbörjat det jag kallade SpiffX version 2.0 under förra
hösten, vilket innebär att bolaget ska ha ett tillräckligt stort
utbud och variation av spelprodukter för att upplevas som intressant
på våra respektive marknader. I andra kvartalet i år har detta
realiserats då våra livespel utökats till flera spel än fotboll.
Tennis och basket blir först ut, sedan NFL.

Vi strävar efter att ha en så kostnadseffektiv organisation och
produktion som möjligt och vi har under det gångna kvartalet sänkt
våra löpande kostnader med 25 procent jämfört med samma period förra
året.

De operatörer som var i produktion och skapade intäkter under andra
kvartalet resulterade i marginella belopp som kommer att intäktsföras
under tredje kvartalet. Att omsättningen inte har kommit igång
riktigt ännu är lite av en besvikelse även om det förklaras av att
integrationen till nya plattformar och operatörer har tagit längre
tid än beräknat.

Erfarenheterna från de operatörer som har varit i produktion under
perioden ger oss dock värdefull information om spelarnas beteende och
underlättar att prognostisera framtida intäkter. Fokus framöver
ligger på att prioritera intäkter.

Casinospel

Vi har efter kvartalets utgång förvärvat en portfölj med 30
casinospel, produkter med potential att redan på kort sikt skapa
intäkter, men också att stärka vårt erbjudande som en större
leverantör med ett större utbud.

Den förvärvade spelportföljen omfattar spel som Roulette, Crabs,
Poker, 21, Bingo och Slots med flera. Den har tidigare varit i
produktion under ett tiotal år och vi håller nu på med att
marknadsanpassa spelen och i förlängningen även anpassa dem för
mobila enheter.

Casinospelen har förvärvats av spelutvecklaren Keith Long, som genom
affären får en ledande roll inom SpiffX med ansvar för kunder och
produktutveckling inom kasinosektorn. Keith Long har arbetat för
SpiffX på konsultbasis under de senaste tolv månaderna och ansluter
nu till vårat team som heltidsanställd. Vi kan därför dra full nytta
av Longs stora erfarenhet plus omfattande nätverk i branschen.

I samband med förvärvet har vi startat ett samarbete med två erfarna
utvecklingsbolag i Sydafrika som ansvarar för utveckling och
anpassning av våra casinoprodukter tillsammans med våra utvecklare i
Stockholm.

Vi har redan inlett diskussioner med ett antal presumtiva kunder vad
gäller våra nyligen förvärvade casinospel. Spelen kommer att lanseras
under BOS-mässan i London den 18:e september tillsammans med våra nya
livespel.

Marknader och fokus

SpiffX har fokus på det som kallas oreglerade marknader i Afrika,
Asien och Europa. Vi är certifierade i Spanien och har en licens i
Storbritannien. Därtill beräknar vi att vår Curacao-licens kommer att
vara kompletterad med en B2B-licens på Malta under andra halvåret
2018.

Nätverk av operatörer och plattformar ger skalbarhet

Som jag tidigare har nämnt har vi under senaste året arbetat med att
bygga upp ett distributionsnätverk av spelplattformar och vi för nu
samtal med ytterligare ett tiotal där flera av dessa kommer att kunna
vara avtalade före årsskiftet.

Varje plattformsbolag har från tio upp till ett hundratal
speloperatörer knutna till sig. Det ger SpiffX skalfördelar vid
införsäljning till operatörer som använder samma plattformslösning
med ett minimum av integrationsarbete.

Sedan tidigare har jag hävdat principen "Client get Client". Vi ser
redan nu effekten av den principen - tack vare en utökad
produktportfölj med casinospelen får vi ett betydligt större intresse
både hos befintliga och potentiella kunder.

Framför oss

Fortsatt försäljningsarbete, att kontraktera och driftsätta nya och i
många fall större speloperatörer möjliggör större intäkter redan
2019. Parallellt arbetar vi med att öka kännedomen om våra livespel
hos befintliga operatörers kunder för att på så sätt öka antalet
spelare, men även skapa en ökad omsättning på befintliga spelare.

Redan nu kan vi konstatera att spelare använder Take5Live på en rad
olika fotbollsmatcher och att samma spelare återkommer vid flera
tillfällen.

Det är med en utökad produktportfölj och många avtal i hamn som vi nu
under andra halvåret 2018 kan börja prioritera intäkter, vilket
kommer att gagna såväl bolagets kunder, samarbetspartners, aktieägare
som medarbetare.

Lennart Gillberg, Verkställande Direktör

Finansiell information

Periodrapporten Q3 2018 publiceras den 20 november 2018

Bokslutskommuniké publiceras den 20 februari 2019

Periodrapporten Q1 2019 publiceras den 14 maj 2019

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten
som finns publicerad på? bolagets hemsida: http://spiffx.se

Kontaktperson: Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010
17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2018, kl. 08:30 CET

Spiffx är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på
bettingmarknaden.

Spiffx levererar innovativa mobilbaserade hybridspel till spel-,
lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll.
Med sina hybridspel har bolaget hittat en egen nisch på marknaden som
ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa
verksamheten bedrivs i dotterbolaget Spiffx Curacao N.V. med licens
nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffx har även licens
i Storbritannien.

Spiffx AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W
Fondkommission är bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/spiffx-ab--delarsrapport-april-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/7790/2597758/895378.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.