Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Sportamore: Sportamore delårsrapport 1 juli- 30 september 2017

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet
för perioden 1 januari - 30 september 2017.

1 juli- 30 september

· Rörelsens intäkter uppgick till 151,1 (160,1) MSEK under det
tredje kvartalet.

· Försäljningstillväxten för samma period var -5,6 (19,3) procent.
· Resultat per aktie före utspädning var -2,26 (3,35) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,0 (35,7)
MSEK.

· Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -2,7 (4,5) MSEK.
· Justerad EBITDA totalt uppgår till -12,4 (3,6) MSEK.
· Lagerflytten slutförd med direkta kostnader om 9,1 MSEK i
perioden. Förseningar vid uppstarten av automationsanläggningen
jämfört med plan, har medfört ett försäljningsbortfall beräknat till
35 MSEK i perioden.

1 januari - 30 september

· Rörelsens intäkter uppgick till 497,4 (463,1) MSEK för perioden.
· Försäljningstillväxten för samma period var 7,4 (24,2) procent.
· Resultat per aktie före utspädning var -2,36 (3,48) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,0
(17,7) MSEK.

· Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 4,1 (11,6) MSEK.
· Justerad EBITDA totalt uppgår till -8,6 (5,4) MSEK.
· Lagerflytten slutförd med ackumulerade direkta kostnader om 12,6
MSEK under året. Förseningar vid uppstarten av
automationsanläggningen jämfört med plan, har medfört ett
försäljningsbortfall beräknat till 35 MSEK i perioden.

"Sportamore har haft ett intensivt tredje kvartal 2017. Den
strategiskt viktiga lagerflytten har äntligen genomförts och det har
skett utan att vi äventyrat servicelöftet, i form av leveranskvalité,
för våra kunder. Leveranskapaciteten har upprätthållits genom hela
processen. I samband med kvartalets utgång har vi också förklarat
lagerflytten slutförd. Personal och automation i vår nya anläggning
är fullt driftsatta och har demonstrerat kapacitet vida överstigande
våra historiska rekord. Vår utleveranskapacitet är redan dubblerad
och inlagringstakten har tredubblats.

Driftsättningen av den nya automationsanläggningen har tyvärr inte
varit problemfri och uppstartsprocessen kom att försenas en dryg
månad. I kombination med en forcerad fysisk varuflytt medförde detta
att ca 35% av Bolagets sortiment under augusti inte var tillgängligt
för försäljning på site. Detta har medfört en lägre konverteringsgrad
då våra kunder i mindre utsträckning hittade det de sökte efter.
Samtidigt valde vi, mot bakgrund av den lägre konverteringsgraden,
att se över investeringsnivåerna i online-marknadsföring vilket
sammantaget lett till en lägre besöks- och försäljningsutveckling
under perioden. Denna effekt uppskattas till ett bortfall av ca 1,4
miljoner besök och 35 MSEK i försäljning där 20 MSEK förklaras av
lägre besökstillväxt och 15 MSEK härleds till en lägre
konverteringsgrad än jämförelseperioden.

Kostnad per besök har varit i linje med föregående kvartal medan en
lägre konverteringsgrad ökat online-marknadsföringskostnaden i
relation till försäljning. Under perioden ökade vi
offline-marknadsföringen väsentligt och den uppgick till 7 MSEK och
härrör primärt till tv-kampanjer i Finland och Sverige samt
genomförandet av event och aktiviteter kopplat till Tjejmilen.

[image]

Direkta flyttkostnader är upptagna som kostnader av engångskaraktär i
kvartalet och uppgår för perioden till 9,1 MSEK och ackumulerade
direkta flyttkostnader uppgår därmed till 12,6 MSEK. Detta kan
jämföras med tidigare kommunicerad kostnadsram om 20-25 MSEK. Inga
ytterligare kostnader relaterade till lagerflytt förväntas uppkomma.

Lagerflytt i sammanfattning

· Nytt lager i full drift
· Bibehållen leveranskvalitet till kund under hela lagerflytten
· Försäljningsbortfall beräknat till 35 MSEK
· Engångskostnader betydligt lägre än estimerat, uppgick till 12,6
MSEK mot förväntade 20-25 MSEK

· Flytten avslutad, inga ytterligare kostnader förväntas uppkomma
· Dubblerad kapacitet för utleveranser och tredubblad kapacitet för
inlagring

Efter genomförd lagerflytt står vi nu redo att återigen fokusera på
tillväxt och resultatutveckling i Bolaget.

Vidare kan sägas att i kvartalet uppgår rörelsens intäkter till 151,1
(160,1) MSEK och bruttomarginalen uppgår till 34,5 (36,7) procent.
Minskningen i bruttomarginal ska ses i sken av en mer aggressiv
likvidation av varor från tidigare säsonger än vanligt föranlett av
den fysiska flytten av lagret där önskan varit att minimera
omfattningen varor att flytta. Detta har också bidragit till att
lagret även fortsättningsvis är kurant, mindre än 15 % av varorna är
äldre än sex månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår under tredje
kvartalet till 30,0 (35,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande
verksamheten kommer också framledes att uppvisa tydliga
säsongsvariationer men förväntas fortsätta stärkas på årsbasis.
Bolagets finansiella ställning är stark och kassan uppgår på
balansdagen till 125,1 (57,4) MSEK.

Kvartalet har också inneburit fortsatt arbete med att leverera
marknadens bästa service och erbjudande till våra kunder. Vi satsar
omfattande resurser på att utveckla relationen med våra kunder - ett
exempel på det är det treåriga samarbete med Tjejmilen där vi under
kvartalet framgångsrikt genomfört årets stora event i anslutning till
loppet. Vi erbjöd inte bara försäljning av relevanta produkter över
multipla plattformar utan skapade även en uppskattad social
samlingsplats i aktiviteten Sportamore After Run där över tretusen
glada löpare deltog. Vid sidan av Tjejmilen har vi också
intensifierat vår satsning på rörligt innehåll och produkttester -
ett initiativ som fått fantastiskt fint mottagande och bidragit till
att öka engagemanget från både existerande och nya kunder.

Vi kommer fortsätta göra vårt yttersta för att överträffa våra kunders
högt ställda förväntningar också i framtiden."

Stockholm i oktober 2017

Johan Ryding, VD

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
oktober 2017 kl. 08.00 CET

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande
sportbutik på nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första
handelsdag på nätet 1 maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på
NASDAQ Stockholm och blev utnämnda till Årets Nätbutik inom Sport och
Outdoor av Prisjakts medlemmar samt Årets Kundtjänst på Nordic
E-Commerce Awards. Under 2016 och 2017 har Bolaget fortsatt vinna
priser och har bland annat blivit utsedda till Årets E-handel av
Retail Awards och attraherade över 45 miljoner besökare. Sportamore
säljer cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken
representerande mer än 30 olika sporter. Bolaget har sedan starten
fokuserat på att ha ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri
frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-delarsrapport-1-juli--...
http://mb.cision.com/Main/4496/2376071/742096.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.