Du är här

2017-09-21

SPPC: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

Halvåret 1 januari - 30 juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 12,5 (9,0) MSEK
Driftnettot uppgick till 6,5 (3,7) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (-1,8) MSEK
Resultat efter finansiella poster uppgår till -2,2 (8,4) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursförändringar med -2,9 (10,2) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,35 (0,83) SEK
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,6 (14,8) MSEK.

VD:s kommentar
Under första halvåret har fokus varit på att öka uthyrningsgraden bland annat genom hyresgästanpassningar. Uthyrningsgraden har förbättrats under första halvåret med 1,4 procentenheter och låg vid periodens utgång på 94 % vilket är bättre än snittet i staden (91,7 %). I takt med att antalet lediga kontorslokaler minskar förväntas hyresnivåerna att stiga succesivt.

Rubelkursen har stärkts 28 % jämfört med första halvåret 2016 vilket bidragit positivt till driftsnettot. Det operativa kassaflödet är fortsatt positivt. Dock skall tilläggas att rubelkursen har fallit med 4,7 % sedan årsskiftet vilket medfört ett lägre fastighetsvärde i kronor.

Enligt beslut på årsstämman den 30 maj 2017 genomfördes utdelning till aktieägarna med 90 öre (75 öre) per aktie - totalt 5 577 750 kronor.

Mats Hultn
Verkställande direktör

Ekonomisk information
Bokslutskommunik 14 mars 2018
Årsredovisning 25 april 2018
Årsstämma 29 maj 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 september 2017

Styrelsen

Kontaktpersoner
Mats Hultn, verkställande direktör, +46 70 848 77 77, mats.hulten@sppc.se mailto:mats.hulten@sppc.se
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande, torbjorn.gunnarsson@sppc.se mailto:torbjorn.gunnarsson@sppc.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SPPC Halvarsrapport 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21151

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.