Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-12-18

SSAB: Får kraftig minskning av gratis utsläppsrätter från 2013

Tabell över SSAB:s gratistilldelning för åren 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
---------------------------------------------------------------

Luleå 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Oxelösund 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Borlänge 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
---------------------------------------------------------------
Totalt 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

(Siffrorna avser utsläppsrätter i miljoner ton per anläggning)

(SIX) Från och med nästa år får SSAB färre gratis
utsläppsrätter än tidigare och bolaget kan därför tvingas betala
för en del av sina koldioxidutsläpp framöver. Det kan jämföras
med föregående år då SSAB kunde sälja överblivna utsläppsrätter
för närmare 275 miljoner kronor.

SSAB tillhör bolagen som deltar i EU:s system för handel med
utsläppsrätter och fick under handelsperioden 2008 till 2012
rätter motsvarande 36,7 miljoner ton i gratis tilldelning för
sina faciliteter i Luleå, Oxelösund och Borlänge. Det innebär i
snitt utsläppsrätter motsvarande 7,3 miljoner ton koldioxid per
år. Enligt den preliminära tilldelningen för nästa
handelsperiod, 2013 till 2020, kommer SSAB:s svenska
anläggningar att tilldelas utsläppsrätter motsvarande totalt
44,8 miljoner ton koldioxid, vilket alltså innebär ett snitt på
5,6 miljoner per år. Det är 1,7 miljoner ton mindre per år än
jämfört med föregående handelsperiod.

Omräknat i kronor innebär det att SSAB går miste om
utsläppsrätter värda närmare 100 miljoner kronor per år för
handelsperioden 2013-2020, vid nuvarande priser.

SSAB:s informationsdirektör Helena Stålnert vill inte
kommentera den preliminära tilldelningen i detalj, men säger
till SIX att det pekar på att stålbolagets tilldelade
utsläppsrätter inte kommer att täcka deras behov under nästa
handelsperiod. Risken är att SSAB tvingas köpa utsläppsrätter
för att täcka sina utsläpp.

"De indikationer vi har fått hittills tyder på att vi inte
kommer få full täckning för våra behov på sikt och att vi inte
kommer att få så mycket utsläppsrätter som vi tidigare hade
önskat oss", säger Stålnert till SIX.

Siffrorna är än så länge preliminära och det kommer dröja
till efter nyår och en bit in på nästa år innan listorna
godkänns, enligt Viktor Jonsson, handläggare vid
Naturvårdsverket på enheten för styrmedel klimat och luft.

"Sveriges lista är inte godkänd och det är ett tiotal andra
länder som inte är godkända. När de är godkända ska
EU-kommissionen beräkna en sektorsövergripande
korrektionsfaktor, om medlemsstaterna har tilldelat för mycket
utsläppsrätter. Sen kan man fatta beslut", säger Jonsson till
SIX News.

Det är trots allt liten risk att tilldelningen för SSAB:s del
kommer att ändras av EU-kommissionen.

"Det har gjorts en del justeringar av listan som är från
februari. Men för SSAB:s del har inga justeringar gjorts", säger
Jonsson.

Under 2011 beräknade SSAB att deras förbrukning av
utsläppsrätter uppgick till 5,5 miljoner ton, en minskning med
0,4 miljoner ton jämfört med 2010. Till följd av den minskade
produktionen under andra halvåret reducerades utsläppen av
koldioxid från verksamheten och bolaget kunde därför sälja
utsläppsrätter motsvarande 4,1 miljoner ton under 2011, att
jämföra med året innan då i stort sett inga utsläppsrätter
såldes. Försäljningen 2011 inbringade en vinst på 275 miljoner
kronor, varav 270 miljoner kronor redovisades i det fjärde
kvartalet.

Efter försäljningarna under 2011 hade SSAB kvar
utsläppsrätter, för resten av handelsperioden till utgången av
2012, motsvarande knappt 7,5 miljoner ton koldioxid. Detta
enligt årsredovisningen för 2011. Vad som kvarstår av dessa och
om SSAB har sålt i det fjärde kvartalet även detta år vill inte
bolagets informationsdirektör Helena Stålnert uppge.

"Vad vi gör under Q4 nu får du läsa i kvartalsrapporten så
småningom", säger Stålnert till SIX.

Analytiker som SIX talat med bedömer dock att SSAB kommer att
spara sina utsläppsrätter, med tanke på de låga priserna på
utsläppsmarknaden just nu.

"Det är omöjligt att säga om det ska sälja några
utsläppsrätter i år, men jag tror inte det. Jag tror att de
kommer att spara dem. Priserna på utsläppsrätter är inte på
samma nivå som det var på förra året. De kanske hellre vill
spara dem och vara safe istället", säger en analytiker och får
medhåll av en annan:

"Jag vet inte hur de kommer göra i år i och med att de gått
på så lågt kapacitetsutnyttjande. De borde rimligen ha
ackumulerat en del rätter. Jag tror att de kommer spara dem till
nästa handelsperiod".

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 77
jonathan.axelsson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.