Du är här

2017-05-18

SSM: En god inledning på året med en betydande tillväxt i projektportföljen

Sammanfattning av första kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade till 136,4 MSEK (72,9).
· Rörelseresultatet minskade till 21,2 MSEK (28,5).
· Bruttomarginalen ökade till 17,4% (17,2).
· Rörelsemarginalen uppgick till 15,6% (39,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (25,0).
· Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,83).
· Kassaflödet uppgick till -1,5 MSEK (-87,8).
· Räntabilitet på eget kapital uppgick till 18,5% (54,2).
· Soliditeten uppgick till 32,2% (31,7).
· Förvärv av 530 byggrätter i Mariehäll samt Täby.
· 96,7% (98,6) försäljningsgrad av bostäder i produktion.

Väsentliga händelser efter balansdagen

· Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-cap) 6 april
2017 tillsammans med en nyemission om 9 152 542 aktier.

· Försäljningsstart av 387 bostadsrätter inom ramen för projekten
Kosmopoliten i Kista Äng och Sollentuna Hills.

· Förvärv av 425 byggrätter i Spånga och Akalla.
· Projektportföljen uppgick vid rapporteringsdatum till 5 932
byggrätter.

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
"Vi inleder årets första fem månader med att ytterligare ha utökat och
förstärkt vår projektportfölj med 955 byggrätter. Vår fokuserade
portfölj, som i sin helhet finns i semi-centrala lägen nära goda
kommunikationer, består nu av närmare 6 000 byggrätter som antingen
är i planerings- eller produktionsfas. Vår framgång inom förvärv av
byggrätter visar att vår investeringsstrategi fungerar väl, och att
det finns ett högt förtroende för bolagets kompetens och kapacitet
till att utveckla relevanta, tidsenliga och kvalitativa bostäder.

Kvartalets minskade resultat och rörelsemarginal kan framförallt
förklaras med en lägre resultatandel från JV-projekt,
jämförelsestörande poster samt ökade centrala kostnader. För att få
en rättvisande bild över bolagets utveckling är det därför viktigt
att titta på vår verksamhets utveckling över en längre tid, där det
framgår att vår utveckling är i linje med våra operativa och
finansiella mål.

Årets planerade produktionsstarter och en positiv försäljningsstart
gör att SSM har goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt
även under 2017."

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl.
07:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, VD & koncernchef
E-post: mattias.roos@ssmliving.se

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
(ann-charlotte.johansson@ssmliving.se%20)

Telefon: +46 (0)761-65 17 71
Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter,
30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en
ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och
i maj 2017 finns närmare 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssm/r/en-god-inledning-pa-aret-med-en-betydand...
http://mb.cision.com/Main/11507/2268131/676155.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.