Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

SSM: Renodling av verksamheten, ökat fokus på lönsamhet i närtid och tillväxt inom hyresrättsaffären

I enlighet med Nasdaqs rekommendationer tillämpar SSM från och med Q4
2018 och med retroaktiv tillämpning färdigställandemetoden för
redovisning av bostadsrättsprojekt.

Sammanfattning av april - juni 2019

· VD-byte och Mattias Lundgren, tidigare bland annat CFO på NCC AB
och med mångårig erfarenhet från fastighets- och bostadsbranschen,
tillsätts som interim VD & koncernchef från och med den 10 juni 2019.

· Återköp av egna utestående obligationer till ett nominellt belopp
av 31,0 MSEK, volymvägt snittpris uppgick till 70,4 procent.

· Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 20,4 MSEK (321,5).
· Rörelseresultatet uppgick till -26,3 MSEK (51,1). Resultatet
påverkades av engångsposter om -6,3 MSEK avseende VD-skifte.

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -34,3 MSEK
(131,7).

· 6 (33) förhandsavtal tecknades. Förändringen i antal tecknade
förhandsavtal är en konsekvens av att det finns få osålda
bostadsrätter i produktionsstartade projekt.

Sammanfattning av januari - juni 2019

· Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 35,8 MSEK (546,9).
· Rörelseresultatet uppgick till -38,8 MSEK (85,8). Resultatet
påverkades av engångsposter om -6,3 MSEK avseende VD-skifte.

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -66,3 MSEK
(43,1).

· 33 (39) förhandsavtal tecknades.
· 119 omritade bostadsrätter i en prisnivå om maximalt 2,0 MSEK
relanserades under inledningen av året.

· Stockholms Stadsbyggnadsnämnd fattade beslut om fortsatt
planarbete för Tellus Towers. Samråd är planerat till Q4 2019.

· Sparprogram initierades i syfte att reducera centrala kostnader
med 50,0 procent under 2019, motsvarande cirka 25,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen
SSM fokuserar kärnverksamheten till projektutveckling och avvecklar
den egna entreprenadverksamheten. Samtidigt inleder bolaget ett
strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg.
Aktiviteterna genomförs i syfte att minska fasta kostnader samt
förstärka SSM:s långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet.
Förändringarna har en marginell resultateffekt under 2019.

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar andra
kvartalet 2019:

"SSM:s Q2-rapport 2019 blir min första efter att jag tillträdde
uppdraget som interim VD den 10 juni i år. Min uppfattning är att
SSM:s kundfokus på urbaniter tillsammans med en hållbar
bostadsprodukt med mindre och prisvärda bostäder nära spårbunden
kollektivtrafik gör att bolaget har en konkurrenskraftig position på
Stockholmsmarknaden såväl för bostadsrätter, hyresrätter som
äganderätter.

Sedan Q4 2018 resultatavräknar SSM bostadsrättsprojekten i samband med
att kunden tillträder sin bostad. En konsekvens av redovisningen är
större kvartalsvisa variationer, vilket blir tydligt i kvartalets
resultat då inga tillträden har skett. Under perioden

Q4 2019 - Q4 2020 bedöms 440 bostadsrätter att färdigställas inom
ramen för JV-projekten West Side Solna och Metronomen. Aktiviteter
för att reducera bolagets centrala kostnader fortgår. Det nyligen
ingångna strategiska samarbetet med entreprenad-bolaget Mecon Bygg
kommer även att sänka de fasta lönekostnaderna ytterligare.

Under kvartalet ökade antalet transaktioner på marknaden och det
börjar synas tecken på att bostadsmarknaden i Storstockholm har
stabiliserat sig. Min bedömning är att det finns goda förutsättningar
för SSM att skapa värde och lönsamhet både på kort och lång sikt och
vi har påbörjat en färdplan som ska leda fram till att potentialen i
byggrättsportföljen successivt kommer att synas i ökad lönsamhet.
Högst prioritet i detta arbete är just nu att skapa förutsättningar
för långsiktig finansiering av bolaget. Samtidigt avser vi att
optimera affärsmodell och affärsplan, vilket även omfattar att
värdera och hantera ett antal poster såväl operativt som
redovisningsmässigt främst vad gäller kundrelationer samt aktiverade
kostnader i projekt och projektrelaterade fodringar."

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019
kl. 07:30 CEST.

För mer information, vänligen
kontakta:
Mattias Lundgren, interim VD & Ann-Charlotte Johansson,
koncernchef Kommunikations- & IR-chef
E-post: mattias.lundgren@ssmliving.se E-post: ann
-charlotte.johansson@ssmliving.se

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter
samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i
sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista juni 2019 finns
cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat
på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ssm/r/renodling-av-verksamheten--okat-fokus-p...
https://mb.cision.com/Main/11507/2889870/1096318.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.