Du är här

2017-05-18

SSM: RÖRELSEMARGINAL 15,6% 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett resultat efter skatt
på 14,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (25). Resultatet per
aktie uppgick till 0:48 kronor (0:83).

Kostnader för försäljning och administration uppgick till -14,9 miljoner
kronor (-3,5). Innevarande period innehåller jämförelsestörande poster på
totalt 10,3 miljoner kronor, varav 5,3 miljoner utgörs av kostnader för
optionsprogram. Resterande 5,0 miljoner kronor utgörs av OH-kostnader som
balansfördes i jämförelseperioden men som med ny tillämpning av
redovisningsprincip nu kostnadsförs för innevarande period.

Resultatandel i joint ventures uppgick till 12,4 miljoner kronor (19,5).

"Det lägre utfallet för innevarande period kan förklaras med mindre aktivitet
inom JV-projekten Rosteriet, som har färdigställts, och The Lab, som närmar
sig färdigställande. Samtidigt har det skett en tidsförskjutning i
framdriften av West Side Solna vilket resulterat i mindre nedlagda kostnader
och lägre avräkning som följd under innevarande kvartal. Avräkningar från nya
joint venture projekt har inte har kommit igång i samma omfattning", skriver
SSM.

Koncernens rörelseresultat för kvartalet minskade till 21,2 miljoner kronor
(28,5) vilket huvudsakligen kan förklaras med ökande kostnader för
försäljning och administration och en lägre resultatandel i JV-projekt.

Rörelsemarginalen uppgick till 15,6 procent (39,1).

Nettoomsättningen uppgick till 136 miljoner kronor (72,9).
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.