Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

SSM: Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm

Sammanfattning av april - juni 2018

· Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4).
· Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och
rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 85,9 MSEK
(-230,7).

· 33 förhandsavtal tecknades under kvartalet.
· Projekt Sollentuna Hills delades upp i två projekt med 94
bostadsrätter respektive 94 hyresrätter. Hyresrättsprojektet har
produktionsstartats i egen regi.

· Bolagets obligationsvillkor förändrades under kvartalet. Efter
förändringen har bolaget möjlighet att produktionsstarta projekt med
en lägre säljgrad än idag, förutsatt att bolagets samtliga
bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent.

· Finalist i tävling om att utveckla en ny stadsdel i Sollentuna.
· Koncernledningen utökades med nyrekrytering av Maria Boudrie i
rollen som chefsjurist och Christer Ljung i rollen som inköpschef.

Sammanfattning av januari - juni 2018

· Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 168,6 MSEK (304,9).
· Rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (40,9) och
rörelsemarginalen till 5,5% (13,4).

· Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 28,7 MSEK
(-232,2).

· 39 förhandsavtal tecknades under perioden.
· Produktionsstart i egen regi av Täby Turf och Sollentuna Hills med
totalt 273 hyresrätter.

· Avsiktsförklaring tecknades om ensamrätten till att förvärva 1 200
byggrätter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av
Täby, till ett projektvärde om 3,5 miljarder SEK.

· Erhållit markanvisning från Stockholms stad avseende 100
studentbostäder vid Brommaplan.

· Tidigt samråd för Tellus Towers pågick under våren. Stockholms
Stadsbyggnadskontors ställningstagande från det tidiga samrådet
väntas under hösten 2018. Därefter följer ordinarie samråd.

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
"Det avvaktande läget på marknaden för bostadsrätter kvarstod under
kvartalet, dock på en mer stabiliserad nivå. Vår försäljningstakt
utvecklades försiktigt positivt, men skiljer sig betydligt från de
höga jämförelsetal som både marknaden och vi själva hade motsvarande
kvartal föregående år. Vid rapportdatum har vi tecknat 55
förhandsavtal under året. I några av våra försäljningsstartade
projekt har vi ännu inte påbörjat konvertering till förhandsavtal,
vilket påverkat antalet möjliga tecknade förhandsavtal.
Försäljningsgraden i vår pågående produktion uppgick till 95,8
procent vid kvartalets utgång.

Minskad aktivitetsnivå i pågående produktion påverkar bolagets
resultatutveckling i närtid och kvartalets rörelseresultat uppgick
till 1,4 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent till följd
av det lägre bruttoresultatet och lägre resultatandelar från JV.
Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade betydligt under
kvartalet och uppgick till 85,9 MSEK, vilket till största del kan
förklaras av att Turbinhallen är i slutskedet av inflyttning och
färdigställande. Vi fortsätter att optimera våra projekt med egna
medarbetare samtidigt som vi intensifierar arbetet med att förstärka
vår logistik och materialhantering. Under kvartalet har bolagets
obligationsvillkor justerats, vilket möjliggör för SSM att starta
produktion av enskilda projekt till en initialt lägre säljgrad än
idag. En förutsättning är dock att säljgraden för bolagets samtliga
bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. De
förändrade villkoren ger oss önskad flexibilitet för fortsatt
tillväxt.

Den strukturella bostadsbristen är påtaglig och i den kalibrering av
marknaden som nu pågår är det vår uppfattning att SSM med våra
prisvärda, yteffektiva och kommunikationsnära bostäder är rätt
positionerade, när befintliga och blivande stockholmare behöver
anpassa sig till rådande förutsättningar. Vårt konkurrenskraftiga
kunderbjudande bekräftas även av det faktum att SSM under de senaste
18 månaderna har färdigställt cirka 770 bostäder där samtliga är
slutsålda."

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018
kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef Kommunikations- & IR-chef
E-post: mattias.roos@ssmliving.se E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva
gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till
bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en
bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och
bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter,
30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en
ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och
i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivingroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssm/r/viss-stabilisering-av-bostadsmarknaden-i...
http://mb.cision.com/Main/11507/2601931/898354.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.