Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

niké från årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd.

Årsstämma i Vostok Emerging Finance Ltd (”Bolaget”) hölls torsdagen den 18 maj
2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Norrlandsgatan 10 i Stockholm.

Stockholm, 2017-05-18 12:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

På stämman hade depåbevisinnehavarna att ta ställning till de ärenden som
framgår nedan.

- Det beslutades att fastställa resultaträkningen för perioden 1 januari
t.o.m. 31 december 2016 samt balansräkningen per den 31 december 2016. I
enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till
aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

- Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan
suppelanter, och Lars O Grönstedt, Per Brilioth, David Nangle, Milena Ivanova
och Voria Fattahi omvaldes som styrelseledamöter och Ranjan Tandon valdes till
ny styrelseledamot. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande.
Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2018. Vidare
beslutades att ett totalt styrelsearvode (inklusive ersättning för
utskottsarbete) om 1 200 000 SEK ska utgå, varav 400 000 SEK till styrelsens
ordförande och 200 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte
är anställd i Bolaget samt att styrelseledamöter, i linje med marknadspraxis,
tillåts fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är
kostnadsneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör
så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.

- Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

- Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare m.m.

- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt
långsiktigt incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Stenlund, CFO: +46 (0)8 545 015 50

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag vars syfte är att investera i
bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i
utvecklings- och gränsmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North
med kortnamnet VEMF SDB.

Vostok Emerging Finance’s Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto
Securities AB.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.