Du är här

2017-05-16

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

muniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls tisdagen den 16 maj 2017
kl. 10.00 i lokal New York på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i
Stockholm.

Stockholm, 2017-05-16 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a
beslutades följande:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016 samt
balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2016. I enlighet med
styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 572
305 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 249 362 TUSD, inklusive årets vinst
om 1 571 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.

- Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva
Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O
Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden
intill slutet av årsstämman 2018. Vidare beslutades att ett totalt
styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med ett
belopp om 355 000 USD, av vilket 135 000 USD ska utgå till styrelsens
ordförande och 55 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte
är anställd i Bolaget samt att styrelseledamöter, i linje med marknadspraxis,
tillåts fakturera styrelsearvodet genom bolag med en summa som är
kostnadsneutral för Bolaget under förutsättning att den styrelseledamot som gör
så är ensamt ansvarig för eventuella skattekonsekvenser.

- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2018.

- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare m.m.

- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett
nytt långsiktigt incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures
depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under
kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök
www.vostoknewventures.com.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.