Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-20

Star Vault: Memorandum avseende emission offentliggörs

Star Vault AB (publ) offentliggör härmed memorandum med anledning av
företrädesemissionen som inleds den 21 augusti 2018. Memorandumet
finns tillgängligt på bolagets och Spotlight Stock Markets respektive
hemsida www.starvault.se, www.spotlightstockmarket.com samt
www.aktieinvest.se

Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan
företräde.

Vid styrelsesammanträde i Star Vault AB (publ) den 10 augusti 2018
beslutade styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman att
genomföra en företrädesemission. Vid årsstämman den 18 juni 2018
godkändes styrelsens förslag om bemyndigande att besluta om
nyemission av högst 40 000 000 B-aktier.

Vid fulltecknad nyemission om 19 149 819 B-aktier tillförs Bolaget 5
553 448 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka
0,2 MSEK.

Erbjudandet i korthet

· Teckningstid: 21 augusti till 4 september 2018.
· Teckningskurs: 0,29 SEK per B-aktie.
· Erbjudandet omfattar högst 19 149 819 B-aktier. Idag finns 67 024
368 aktier i bolaget, varav 1 250 000 är icke-listade A-aktier.

· Emissionsvolym: 5 553 448 SEK.
· För varje sju (7) befintliga aktier som innehas på
avstämningsdagen, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En
(1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

· Värdering (pre-money): Cirka 20 MSEK
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock
Market under perioden 21 augusti - 31 augusti 2018.

· Handel med BTA B kommer att ske på Spotlight Stock Market från
och med den 21 augusti fram till dess att Bolagsverket har
registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske början av
oktober 2018.

· Star Vault har erhållit avsiktsförklaring av aktieägare och
styrelse motsvarande totalt cirka 7,3 procent av emissionsvolymen.

· Star Vault TR B SE0011613736
· Star Vault BTA B SE0011613744
Bakgrund och motiv för emissionen

Vi tror att Mortal Online kan få ökat antal spelare om vi kan bygga en
välgjord nybörjarupplevelse. Vi har sett att vi har ett stort antal
nya spelare som provar Mortal Online dagligen men som kort därefter
slutar spela eftersom de inte förstår hur man ska spela. Därför
bygger vi nu en "nybörjarö" för alla nya spelare som kommer att ta
hand om spelaren i början. Ett område som ger ett skydd för att lära
sig spelet då det är ett svårt spel att ta sig in i jämfört med de
flesta andra MMO (Massively Multiplayer Online)på marknaden. Vi har
sett att när nya spelare väl tar sig förbi de första hindren är de
ofta långtidskunder. Därför satsar vi nu på att bygga denna ö och
lägga till ett flertal funktioner för att öka chansen att få nya
spelare till att stanna.

Eftersom Mortal Online är i ständig utveckling och det är svårt att
beräkna säkra intäkter beroende på vilka områden vi släpper som
spelarna önskar se i spelet, så breddar vi oss nu med fler ben att
stå på.

Vårt första spel efter Mortal Online är Kitten'd som nyligen har
släppts för tidig tillgång (early access) på Steam och Oculus Store.
Det har gått över förväntan och vi har ett flertal som provar på
spelet och ger mycket bra feedback. Vi har fått gott omdöme på dessa
plattformar och vi kommer nu att använda en del av emissionslikviden
för att finslipa på Kitten'd samt marknadsföra det inför releasen vid
årsskiftet. Under 2019 kommer vi även släppa Kitten'd på Sony
Playstation VR. Därefter planerar vi ha fullt stöd för mobiler samt
surfplattor.

Vi har även startat vårt tredje projekt, Mortal Royale, som har en
beräknad kort utvecklingstid eftersom det vi redan utvecklar för
Mortal Online kan återanvändas. Vi har startat nedräkningen och inte
lång tid härefter släpps det på en eventuell tidig tillgång (early
access) på Steam. Detta är ett spännande projekt som har relativt
kort utvecklingstid men har stor potential till att nå ut till en
bred publik. Här är det viktigt att vi kommer ut i rätt tid och
därför är emissionslikviden viktig.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström,
styrelseledamot och VD
Adress:
Drottninggatan 38, 211 41 Malmö
E-post: info@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar onlinespel Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer
Online Role Playing Game (MMORPG) samt två enklare spel Kitten'd och
Mortal Royale.

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/star-vault/r/memorandum-avseende-emission-offe...
http://mb.cision.com/Main/11563/2595897/894159.pdf
http://mb.cision.com/Public/11563/2595897/9593c59477e79a70.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.