Du är här

2018-08-10

Star Vault: Uppdaterat pressmeddelande - Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 10 augusti 2018 tog styrelsen i Star
Vault AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om
högst 19 149 819 B-aktier, motsvarande 5 553 448 SEK före
emissionskostnader för att stärka bolagets framtida utveckling, Star
Vault AB (publ) har erhållit avsiktsförklaring motsvarande cirka 7,3
procent av emissionsvolymen. Beslutet är godkänt och bemyndigat vid
årsstämma den 18 juni 2018. Även allmänheten ges rätt att teckna
aktier i emissionen utan företräde.

Erbjudandet i korthet

· Teckningstid: 21 augusti till 4 september 2018.
· Teckningskurs: 0,29 SEK per B-aktie.
· Erbjudandet omfattar högst 19 149 819 B-aktier. Idag finns 67 024
368 aktier i bolaget, varav 1 250 000 är icke-listade A-aktier.

· Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem
som skall erhålla teckningsrätter i emissionen är den 17 augusti
2018. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 15 augusti 2018 och första dag
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 augusti 2018.

· De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Star
Vault äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje sju 7
befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En
(1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny
B-aktie.

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock
Market under perioden 21 augusti - 31 augusti 2018.

· Handel med BTA B kommer att ske på Spotlight Stock Market från
och med den 21 augusti fram till dess att Bolagsverket har
registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av
oktober 2018.

Avsiktsförklaring

Aktieägare samt styrelsen har uttryckt avsikt att teckna aktier för ca
0,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av emissionsvolymen.

Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier i bolaget att uppgå
till 86 174 187 st.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare
information kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband
med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Nyström, styrelseledamot och VD

Star Vault AB(publ), Drottninggatan 38, 211 41 MALMÖ Tel: 0708-271111

E-post: info@starvault.se www.starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar i dagsläget ett onlinespel Mortal Online inom genren
Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) och enklare
spel Kitten'd samt Mortal Royale för en bredare publik.

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/star-vault/r/uppdaterat-pressmeddelande---besl...
http://mb.cision.com/Main/11563/2590059/889643.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.