Du är här

2017-11-20

"Stark svensk tillväxt fortsätter"

wysiwyg_image

Sveriges starka ekonomiska tillväxt fortsätter, drivet av både inhemsk efterfrågan och export som växer i samma takt.

Det skriver Internationella valutafonden (IMF) efter en artikel IV-konsultation i Sverige.

IMF bedömer att Sveriges BNP ska öka 3,1 procent i år följt av 2,4 respektive 2,2 procent 2018 och 2019. För 2020 ser IMF en BNP-tillväxt på 2,0 procent.

En stark sysselsättningstillväxt, på över 2 procent, har sänkt arbetslösheten till 6,8 procent, eller "bara 4,5 procent" om heltidsstuderande exkluderas.

Trots det är inflationen fortsatt dämpad, med en kärn-HIKP-inflation på endast 1,3 procent när vissa volatila poster exkluderas. Lönerna ökar också långsamt, med uppskattningsvis 2,2 procent 2017. Det treårsavtal som tecknades tidigare i år antyder också att löneökningstakten förblir låg, vilket sätter nedåttryck på inflationsutsikterna.

IMF-styrelsen lovordar de svenska myndigheterna för att de har bibehållit åtgärder som stöder en robust ekonomisk tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Samtidigt noteras att förhöjda bostadspriser och hushållsskulder, dämpad löneökningstakt och ihärdigt låg kärninflation utgör utmaningar.

Styrelsen uppmanar myndigheterna att dra nytta av ekonomins starka position för att genomföra en djupgående reform av bostadsmarknaden för att uthålligt hantera makrofinansiella bräckligheter och stödja en inkluderande tillväxt.

Enligt IMF-styrelsen är den nuvarande ackommoderande hållningen i penningpolitiken lämplig givet den låga underliggande inflationen och osäkerheten om inflationsutsikterna.

"De var eniga om att en avveckling av den monetära ackommodationen bör avvakta tydligare tecken på en uthållig uppåttrend i inflationen", framgår det av rapporten.

IMF-styrelsen manade också till att använda den parlamentariska utredningen av Riksbankslagen som en möjlighet att ytterligare förstärka specifikationen av inflationsmålet och sätta Riksbankens roll för finansiell stabilitet i ett starkare legalt ramverk samtidigt som bankens finansiella autonomi bevaras.

Samtidigt välkomnar IMF-styrelsen de "signifikanta åtgärderna" i budgeten för 2018 för att stödja sysselsättning, inklusive integration av immigranter, reducera ojämlikhet och adressera klimat och miljö. Enligt styrelsen innebär en utfasning av budgetöverskottet mot det nya målet på medellång sikt, 0,33 procent av BNP, under några år att en lämplig balans uppnås samtidigt som en klok finanspolitik bibehålls.

Enligt IMF-styrelsen kan de måttliga löneökningarna de senaste åren ha varit en välbehövlig korrektion, men om de låga löneökningarna fortsätter kommer inflationen sannolikt att förbli lägre än målet, vilket fördröjer normaliseringen av penningpolitiken.

"I detta sammanhang övervägde de att länka löner till inhemska förhållanden, som trender i svensk arbetsproduktivitet och inflationsförväntningar på medellång sikt, samtidigt som man bibehåller en adekvat lönsamhet i företagssektorn", skriver IMF-styrelsen, som menar att det kunde vara ett mer lämpligt ankare för lönerna.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.