Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Statoil ASA: Resultat for tredje kvartal 2016

Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD
og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016.

Tredje kvartal var kjennetegnet ved:

* Fortsatt svake markeder, planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner
* Sterk drift og forbedringsprogram i rute
* Positiv netto kontantstrøm og redusert gjeldsgrad
* Reduserer prognosene for investeringer og letekostnader for 2016

- De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser,
omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere
perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god
fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

- Streng prioritering og fortsatt gode resultater fra forbedringsprogrammet,
gjør at vi kan reduserer prognosene for investeringer og letekostnader
ytterligere for 2016, sier Sætre.

- Vår finansielle posisjon er robust med en positiv netto kontantstrøm i
kvartalet. Vi viderefører ordningen med utbytteaksjer og har redusert
gjeldsgraden, sier Sætre.

Driftsresultatet for tredje kvartal var 737 millioner USD sammenlignet med 883
millioner USD i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes i hovedsak lavere
olje- og gasspriser, kostnadsførte letebrønner og lavere
raffineringsmarginer. Fortsatt fremdrift for forbedringsprogrammet med
reduserte kostnader og sterk operasjonell drift bidro positivt til
resultatene.

Justert driftsresultat var 636 millioner USD i tredje kvartal, sammenlignet
med 2,027 milliarder USD i samme periode i 2015. I tillegg til fortsatt lave
priser, motvirkes nedgangen i resultatet av reduserte driftskostnader,
hovedsakelig som følge av de pågående forbedringstiltakene. Justert
driftsresultat etter skatt var negativt med 261 millioner USD i tredje
kvartal, en nedgang fra et positivt resultat på 445 millioner USD i samme
periode i fjor. I kvartalet har vi kostnadsført letekostnader som var
balanseført i tidligere perioder med til sammen 324 millioner USD. Dette er
hovedsakelig kostnader knyttet til to letebrønner i Mexicogolfen.

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,805 millioner fat oljeekvivalenter
(foe) per dag i tredje kvartal, sammenlignet med 1,909 millioner foe per dag
i samme periode i 2015. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig planlagt
vedlikehold og utsatt gassalg. Uten disse elementene og salg av eiendeler,
var den underliggende produksjonsveksten i kvartalet 5 % sammenlignet med
tredje kvartal i fjor.

Per 30. september 2016 hadde Statoil fullført 21 letebrønner. De justerte
letekostnadene i kvartalet var 581 millioner USD, en økning fra 412 millioner
USD i tredje kvartal 2015.

Kontantstrøm fra driften var 7,0 milliarder USD etter skatt i de første ni
månedene av 2016, sammenlignet med 11,4 milliarder USD i samme periode i
fjor. Organiske investeringer var 7,8 milliarder USD i de første ni månedene
av 2016 og ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden 30,3 %.

Statoil reduserer investeringsprognosene for 2016 fra 12 milliarder USD til om
lag 11 milliarder USD, og prognosen for letekostnader for 2016 fra 1,8
milliarder USD til om lag 1,5 milliarder USD. Produksjonsprognosene ligger
fast og forventet årlig organisk produksjonsvekst er 1 % fra 2014 til 2017.

Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,2201 USD per ordinær aksje for
tredje kvartal. Aksjonærene vil kunne velge mellom å motta utbytte for tredje
kvartal i enten kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt
på 5 %.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 for de siste 12
månedene fram til 30. september 2016 sammenlignet med 0,5 i samme periode i
for.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
tlf: +44 7881 918 792 (mobil)

Morten Sven Johannessen, vice president Investor Relations North America
tlf: +12035702524 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
tlf: +47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Financial statements and review 3rd quarter 2016
http://hugin.info/132799/R/2051927/767872.pdf
Presentation 3rd quarter 2016 Hans Jakob Hegge CFO
http://hugin.info/132799/R/2051927/767874.pdf
Pressemelding resultat tredje kvartal 2016
http://hugin.info/132799/R/2051927/767873.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Statoil via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.