Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

STAVKO: Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010874241.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/494544

Författare OSE News