Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligations...

Stendörren Fastigheter AB publ - Obligationslån 2018-2021
Noteringsprospekt
(http://mb.cision.com/Public/13243/2584592/a213f76a39a1322e.pdf)Stendörren
Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller "Bolaget") offentliggjorde
den 11 juni 2018 en emission av ett icke efterställt icke säkerställt
obligationslån om 350 miljoner SEK inom ett rambelopp om 1 000
miljoner SEK ("Obligationen").

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort
bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats
in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet
har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i
enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens
hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.stendorren.se).

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande
direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller
besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 1 augusti 2018 kl. 14.00.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/stendorren-fastigh...
http://mb.cision.com/Main/13243/2584592/885614.pdf
http://mb.cision.com/Public/13243/2584592/a213f76a39a1322e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.