Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

STENOCARE: Teckningstiden i STENOCARE A/S nyemission inleds idag

Idag, den 24 september 2018, inleds teckningstiden i STENOCARE A/S
("STENOCARE" eller "Bolaget") nyemission inför planerad notering på
Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Teckningstiden avslutas den 9
oktober 2018. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 18,6 MDKK
före emissionskostnader. Bolaget har på förhand avtalat om
teckningsförbindelser om cirka 11,2 MDKK, vilket motsvarar cirka 60
procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och
anmälningssedel finns tillgängliga på STENOCAREs
(www.stenocare.com/Investor), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com)
respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga
via Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teckning av
aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera
Fondkommission eller via Sedermeras hemsida (genom BankID)
alternativt Nordnet Bank (www.nordnet.se). För teckning av aktier
direkt genom övriga banker ombedes tecknaren att kontakta sin bank.

Om STENOCARE och nyemissionen

Den 1 januari 2018 initierade det danska "Folketinget" (motsvarande
Riksdagen) ett fyraårigt försöksprogram som möjliggör för samtliga
läkare i Danmark att förskriva recept på medicinsk cannabis. Syftet
med försöksprogrammet är att ge patienter i behov en laglig möjlighet
att få behandling med medicinsk cannabis.

STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla
licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera
och importera medicinsk cannabis. Som ett resultat är STENOCARE den
första och för närvarande enda leverantören inom försöksprogrammet
som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat
leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och
sjukhus.

De ursprungliga produkterna importeras från STENOCAREs kanadensiska
partner CannTrust [TSX: TRST] och är tillgängliga i storskalig volym.
Produkterna består av högkvalitativa medicinska cannabisoljor av
farmaceutisk kvalitet, framställda genom hygienisk odling och
bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE erbjuder
för närvarande tre produkter: CBD Drops STENOCARE, THC Drops
STENOCARE och 1:1 Drops STENOCARE.

STENOCARE kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning
för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i
Bolagets lokaler på Jylland i Danmark. För att finansiera
utvecklingen av produktionsanläggningen samt operativa kostnader
genomför Bolaget nu en nyemission om cirka 18,6 MDKK före
emissionskostnader, inför planerad notering på Spotlight.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE

"STENOCARE har skapat en ledarroll i Danmark genom förmågan att säkra
godkännanden från det danska läkemedelsverket och i jämförelse med
våra fler än 30 konkurrenter har vi genomfört många viktiga
milstolpar på vår väg mot att hjälpa patienter till förbättrad
livskvalitet. Vi välkomnar varmt nya investerare att investera i
STENOCARE och att vara med på vår resa för att ge bättre livskvalitet
för patienter och lyckas i en ny industri med hög tillväxtpotential i
Danmark och Europa."

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 24 september - 9 oktober 2018.
Teckningskurs: 8,80 DKK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar
högst 2 113 000 aktier, motsvarande 18 594 400 DKK. Lägsta gräns för
nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK.

Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 stycken.
Värdering (pre-money): Cirka 59,7 MDKK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
cirka 11,2 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av
emissionsvolymen. Detta inkluderar teckningsförbindelser från
styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare.

Notering på Spotlight: Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på
Spotlight förutsatt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås.
Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under
kortnamnet STENO.

Aktiens ISIN-kod: DK0061078425.
Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från STENOCARE att
presentera verksamheten, teamet och Bolagets framtidsplaner vid ett
antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
1 oktober Investerarträff Dansk Arkitektur Anmälan till båda
201817:30 Center,Bryghuspladsen träffarna kan
-19:30 10,1473 göras via
København K www.sedermera.se,
www.stenocare.com,
www.nordnet.dk eller
www.gemstonecapital.com
2 oktober Investerarträff Scandic
201817:45 Klara,Slöjdgatan
-19.30 7,Stockholm

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med
nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight.
Nordnet Bank AB är Selling Agent. Gemstone Capital är Bolaget
behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark.

Mer information

För en vidare introduktion av Bolaget och erbjudandet hänvisas till
Bolagets memorandum (på engelska och svenska), teaser (på danska och
svenska) och anmälningssedlar som finns att tillgå på STENOCAREs
(www.stenocare.com/Investor), Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com)
respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga
på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta:

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD

genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97

E-post: presse@stenocare.com

STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i
det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. STENOCARE
var den första att erhålla tillstånd från det danska läkemedelsverket
att både importera, distribuera samt odla och producera medicinsk
cannabis. STENOCARE erbjuder högkvalitativa medicinska cannabisoljor
av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och
högteknologisk odling och bearbetning utan användning av
bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en
produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis
i bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stenocare/r/teckningstiden-i-stenocare-a-s-nye...
http://mb.cision.com/Main/17551/2625765/914424.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.