Du är här

2017-08-24

Stille: Delårsrapport 1 April - 30 Juni 2017

Delårsrapport 1 April - 30 Juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 29,4 MSEK (22,7).
· Bruttomarginalen uppgick till 50,8 % (45,3 %).
· Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (3,5), motsvarande 15,2 %
(15,4%).

· Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 MSEK (3,8), motsvarande
14,3 % (16,6%).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 MSEK
(6,3).

Delårsrapport 1 JAN - 30 Juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 59,4 MSEK (45,0).
· Bruttomarginalen uppgick till 51,1 % (48,7 %).
· Rörelseresultatet uppgick till 8,9 MSEK (8,0), motsvarande 15,0 %
(17,8%).

· Resultatet efter skatt uppgick till 8,5 MSEK (8,1), motsvarande
14,3 % (18,0 %).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,8 MSEK
(7,4).

· Förvärv av Arcoma North America Inc numera Stille N/A Inc
genomförd den 20 januari

· Resultatet har under första kvartalet belastats med
omstruktureringskostnader, 2 MSEK i samband med integreringen av
Arcomas bordsverksamhet

VD KOMMENTAR

Rörelseresultatet för andra kvartalet var 4,5 MSEK (3,5 MSEK)
Resultatet är en förbättring med 28 % jämfört med samma period förra
året. Resultatet i stort är tillfredsställande. Kvartalets kassaflöde
om 4,7 MSEK (6,3 MSEK) var fortsatt positivt.

Försäljningen under kvartalet har ökat med 30 % från 22,7 till 29,4
MSEK jämfört med förra året, till följd av organiskt tillväxt samt
förvärvet av Medstone. Insatser för att öka marknadsbearbetningen
fortsätter, speciellt fokus ligger fortsatt på USA men även
satsningar inom EU har påbörjats.

Beslut har tagits att lägga ned det förvärvade kontoret i Kalifornien
(tidigare Arcoma North America Inc.) samt flytta produktionen av
Medstone bord till Torshälla. Fabriken i Torshälla har därför utökats
med ca 300 kvm. Flytten beräknas vara klar Q1, 2018. Syftet med
flytten är kostnadsrationaliseringar och effektiviseringar som
förväntas stärka Stilles bordsverksamhet.

Försäljningen under tredje kvartalet förväntas vara bättre än
föregående år främst beroende på den utökade marknads-bearbetningen.
Bedömningen är att resultatutvecklingen under helåret kommer fortsatt
att utvecklas positivt och bättre än förra året.

[image]

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Augusti 2017 kl.
08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: David Jern, VD &
koncernchef Telefon: 070-7103555, E-post david.jern@stille.se För mer
information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa
kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta
företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är
kirurgiska instrument och specialbord för hjärt- /kärlkirurgi,
plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med
ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och
Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla
produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin
känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare
vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First
North under kortnamnet "STIL" med Remium Nordic AB som Certified
Adviser. Besök även www.stille.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stille/r/delarsrapport-1-april---30-juni-2017,...
http://mb.cision.com/Main/1000/2332244/713082.pdf
http://mb.cision.com/Public/1000/2332244/804f0ad15eee7561.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.