Du är här

2017-08-29

Stillfront Group AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Delårsrapport januari - juni 2017PRESSRELEASE 2017-08-29

STILLFRONT GROUP AB (PUBL)Delårsperioden januari - juni 2017 * Nettoomsättningen uppgick till 67,3 MSEK (motsvarande period 2016: 48,4
MSEK), vilket innebär en ökning med 39% jämfört med motsvarande period
2016. Rörelsens intäkter uppgick till 83,5 MSEK (57,2).
* EBITDA uppgick till 17,7 MSEK jämfört med 20,7 MSEK under motsvarande
period 2016, då en betydande royalty avseende Unravel inflöt med hög
marginal. EBITDA-resultatet har belastats med kostnader för förbättrad
IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS, förvärvskostnader och
flytt till Nasdaq First North Premier med totalt 2,1 MSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 MSEK (17,1).
Delårsperiodens resultat uppgick till 2,1 MSEK (11,2).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,58 SEK (1,42 SEK).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (1,39 SEK).
* Per den 30 juni uppgick likvida medel till 91,8 MSEK. Per 31 dec 2016
uppgick likvida medel till 35,8 MSEK.

Kvartalet april - juni 2017 * Nettoomsättningen uppgick till 37,3 MSEK (motsvarande period 2016: 23,1
MSEK), vilket innebär en ökning med 61% jämfört med motsvarande period
2016. Rörelsens intäkter uppgick till 46,0 MSEK (28,7).
* EBITDA uppgick till 10,0 MSEK jämfört med 9,5 MSEK under motsvarande period
2016, då en betydande royalty avseende Unravel inflöt med hög marginal.
EBITDA-resultatet har belastats med kostnader för förbättrad
IT-infrastruktur på Bytro, övergången till IFRS och flytt till Nasdaq First
North Premier med totalt 1,3 MSEK.
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,7 MSEK (7,8).
Delårsperiodens resultat uppgick till 1,4 MSEK (5,1).
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,34 SEK (0,76 SEK).
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,34 SEK (0,75 SEK).
* Förvärv av eRepublik Labs tillkännagavs 30 maj och slutfördes 27 juni.
* Stillfront gav ut ett obligationslån på 110 MSEK inom en ram på 500 MSEK
den 23 maj.
* Stillfronts aktie flyttades till Nasdaq OMX Nordic First North Premier 29
juni.

Händelser efter Delårsperiodens utgång * 18 juli genomfördes förvärvet av det tyska sportsmanagementspelet OFM. I
samband därmed tecknades även ett förläggaravtal avseende Football Empire.
* Stillfronts nyligen utgivna obligation noterades på Nasdaq OMX Nordic 21
juli.

Rekordomsättning och fortsatt förvärvsaktivitet"
Vår spännande tillväxtresa fortsätter. Förvärven av eRepublik och OFM ligger i
linje med vår strategi att uppnå god avkastning genom en bred portfölj av
spel och studios. Förvärven tillför vidare väsentligt mer än bara lönsamma
produkter, med vår attraktiva affärsmodell kan vi även knyta till oss nya
kompetenser och förmågor som kommer hela Stillfront Group tillgodo. Vi håller
fortsatt hög förvärvsaktivitet och det obligationslån som vi tog upp under
kvartalet, med en ram på 500 MSEK ger oss finansiell styrka för fortsatt
tillväxt

", säger Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group.

Nyckeltal, koncernen---------------------------------------------------------------------------------------------
| KSEK 2017 2016 2017 2017 Senaste 12 mån 2016 |
| |
| apr-jun JAN-jun jan-dec |
| apr-jun JAN-jun |
| Nettoomsättning 37 311 23 139 67 315 48 443 113 704 94 832 |
| Omsättningstillväxt 61% 39% |
| EBITDA 10 015 9 502 17 677 20 663 31 278 34 264 |
| EBITDA-marg 26,8% 41,1% 26,3% 42,7% 27,5% 36,1% |
| Resultat efter finansiella poster 3 678 7 811 6 573 17 058 12 958 23 443 |
| Resultat 1 442 5 074 2 072 11 214 11 834 20 976 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Om StillfrontStillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala
spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare.
Stillfront är verksamt genom åtta näst intill självständiga dotterbolag:
Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i
Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA,
Babil Games i Förenade Arabemiraten och Jordanien, eRepublik Labs på Irland
och i Rumänien samt OFM Studios i Tyskland. Gruppens spel distribueras
globalt, och har sina huvudmarknader i Frankrike, UK, Tyskland, USA och MENA.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm med
ticker SF. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information,
besök Stillfronts webbplatswww.stillfront.com.

Utvalda SpelStillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar.Unravel
, utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och
gamescom över 20 utmärkelser och lanserades i februari 2016.Supremacy 1914
ochCall of War
är krigsstrategispel utvecklade av Bytro Labs.ManagerZone
är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.DragonRealms
ochGemStone IV
är så kallade MUD-spel med en mycket lojal spelarbas.Lara Croft Relic Run(TM)
är ett populärt mobilspel utvecklat av Simutronics.Tank Storm
ochAdmiral
är mobilstrategispel med mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil
Games.World at War
är ett framgångsrikt mobilt strategispel som utvecklas och förläggs av
eRepublik Labs.OFM
är ett ledande sportsmanagementspel som utvecklas och förläggs av OFM Studios.

Att notera om denna informationDenna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 29 aug 2017 kl 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:---------------------------------------------------------------------------------
| Jörgen Larsson, VD Sten Wranne, CFO |
| Tel: 070-321 1800,jorgen@stillfront.com Tel: 0705-851258,sten@stillfront.com |
---------------------------------------------------------------------------------
Avanza Bank, som nås på telefon 08-4094 2120, är Stillfronts Certified
Adviser.

2017Q2 SWE
http://hugin.info/171481/R/2129745/813603.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.