Du är här

2017-09-26

Stockmann Oyj Abp: Stockmannkoncernens reviderade resultatprognos för år 2017 samt resultat från nedskrivningsprövningen

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 26.9.2017 kl. 8.30 EET

Stockmannkoncernens resultatprognos för hela året har ändrats på grund
av en svagare utveckling än uppskattat inom Lindex affärsverksamhet.
Stockmann förväntar sig nu att koncernens justerade rörelsevinst inom
de kvarvarande verksamheterna är ungefär på samma nivå som eller
något svagare än år 2016.

Stockmann Retails rörelseresultat för år 2017 uppskattas förbättras
eftersom helhetsomvändningen av affärsverksamheten framskrider
planenligt. Real Estate uppskattas fortsätta sin stabila och lönsamma
resultatutveckling. Lindex rörelseresultat för halva året 2017
minskade klart jämfört med den rekordhöga rörelsevinsten året innan.
Försäljningsutvecklingen har förbättrats i september, men prognoserna
för det fjärde kvartalets rörelsevinst har sänkts.

Reviderad resultatprognos för år 2017:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att
minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i
butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom
de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå
som eller något svagare än år 2016.

Tidigare resultatprognos för år 2017 (publicerad den 15 februari
2017):

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att
minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den
justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

Nedskrivning av Lindex goodwill på ca 150 miljoner euro

Stockmann har genomfört en nedskrivningsprövning av Lindex och Retails
goodwill. Som en konsekvens av prövningen kommer Stockmann att göra
en nedskrivning på ca 150 miljoner euro relaterad till Lindex
goodwill i koncernens resultaträkning för tredje kvartalet.
Nedskrivningen rapporteras som en justering, och har ingen
kassaflödesinverkan.

I enlighet med IFRS, testar Stockmannkoncernen regelbundet goodwillen
på sina tillgångar för att bekräfta att de kassaflöden som kan
ackumuleras från tillgångsposten samt relaterade enheter som
genererar kassaflöden är större än deras bokföringsvärde.
Nedskrivningsprövningar görs årligen samt då det finns indikationer
på att tillgångsposterna behöver skrivas ned.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, verkställande direktör +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/stockmannkoncernens-revide...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.