Du är här

2018-08-24

Stockwik Förvaltning AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

FOKUS PÅ INTEGRATION UNDER DET ANDRA KVARTALET

Under andra kvartalet har Stockwik fokuserat på integration av de två
förvärv som genomfördes under inledningen av året; NF Måleri samt Vaxholms
Värmeservice. Det initiala integrationsarbetet har förlöpt väl. En ny
ledning har etablerats i NF Måleri. En ny arbetsledare har rekryterats till
KRVVS i syfte att frigöra resurser för portföljbolagschefen för KRVVS och
Vaxholms Värmeservice samt därmed effektivisera integrationen av Vaxholms
Värmeservice och stärka strukturkapitalet inom KRVVS och Vaxholms
Värmeservice. Under det andra kvartalet har efterfrågan generellt varit
stabil.

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2018

* Nettoomsättningen uppgick till 33,6 (23,2) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-1,2)
MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 0,4 (-1,5) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,3 (-2,1) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 18,4 (-2,3) MSEK, varav -1,1 (-1,0)
MSEK utgjorde avskrivningar och 19,5 (-) MSEK uppskjuten skatt på
underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
* Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick
till 0,01 (-0,00) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 juni 2018

* Nettoomsättningen uppgick till 63,6 (45,1) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 (-0,8)
MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 2,4 (-1,4) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,0 (-2,5) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 19,2 (-3,4) MSEK, varav -2,1 (-1,8)
MSEK utgjorde avskrivningar och 19,5 (-) MSEK uppskjuten skatt på
underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
* Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick
till 0,01 (-0,00) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en
portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska
kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en
stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik 2Q18

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.