Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-08

Stora Enso Oyj: Förändring i redovisningen av kostnader för odling och skötsel av biologiska tillgångar

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2016-12-08 kl. 14.00 EET

Från och med fjärde kvartalet 2016 ändrar Stora Enso sin redovisning
av kostnader för odling och skötsel av biologiska tillgångar (dvs.
växande skog).

Under tillväxtperioden (dvs. fram till skörd) kommer kostnader som har
med utveckling av biologiska tillångar att redovisas i
balansräkningen. Vid skörd förs de balanserade kostnaderna över från
biologiska tillgångar till lager. Tidigare har Stora Enso inkluderat
dessa kostnader i sitt operativa EBITDA.

Från och med fjärde kvartalet 2016 kommer kostnader för odling och
skötsel inte att räknas med i operativt EBITDA utan redovisas som
Operativ minskning i värdet av biologiska tillgångar. Denna
förändring görs för att anpassa redovisningen av kostnader för odling
och skötsel till branschstandard.

Förändringen kommer att påverka följande nyckeltal:

· operativt EBITDA
· operativ EBITDA-marginal
· kvoten nettoskuld/operativt EBITDA för de senaste 12 månaderna

Det operativa rörelseresultatet, delsummorna i koncernens
resultaträkning i sammandrag och koncernens övriga IFRS-mått kommer
inte att påverkas.

Den nya definitionen för det icke IFRS-baserade måttet operativt
EBITDA är: rörelseresultat exklusive operativ minskning i värdet av
biologiska tillgångar, av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar, andel av resultat i investeringar redovisade
enligt kapitalandelsmetoden, jämförelsestörande poster och värdering
till verkligt värde.

Historiska siffror räknas om enligt den nya redovisningsmodellen och
redovisas i tabellerna nedan.

AVSTÄMNING AV OPERATIV LÖNSAMHET

Enligt tidigare rapportering

MEUR Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15

Operativt EBITDA 326 333 356 1 352 341 353 318 340

Investeringar 17 16 16 80 22 21 24 13
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa
Avskrivningar och -124 -123 -124 -517 -121 -128 -135 -133
nedskrivningar
exkl.
jämförelsestörande
poster
Operativt 219 226 248 915 242 246 207 220
rörelseresultat
Värdering till -14 -15 -26 378 401 -25 15 -13
verkligt värde och
icke operativa
poster
Jämförelsestörande -9 37 -28 -234 -250 16 -8 8
poster
Rörelseresultat 196 248 194 1 059 393 237 214 215
(IFRS)

Omräknat

MEUR Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15

Operativt EBITDA 343 355 363 1 408 351 369 337 351

Investeringar 17 16 16 80 22 21 24 13
redovisade
enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa
Operativ minskning i -17 -22 -7 -56 -10 -16 -19 -11
värdet
av biologiska
tillgångar
Avskrivningar och -124 -123 -124 -517 -121 -128 -135 -133
nedskrivningar
exkl.
jämförelsestörande
poster
Operativt 219 226 248 915 242 246 207 220
rörelseresultat
Värdering till -14 -15 -26 378 401 -25 15 -13
verkligt
värde och icke
operativa
poster
Jämförelsestörande -9 37 -28 -234 -250 16 -8 8
poster
Rörelseresultat 196 248 194 1 059 393 237 214 215
(IFRS)

Förändring

MEUR Q3/1 Q2/1 Q1/1 2015 Q4/1 Q3/1 Q2/1 Q1/15
6 6 6 5 5 5
Operativt EBITDA 17 22 7 56 10 16 19 11
Investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa
Operativ minskning i -17 -22 -7 -56 -10 -16 -19 -11
värdet av
biologiska tillgångar

Avskrivningar och 0 0 0 0 0 0 0 0
nedskrivningar
exkl.
jämförelsestörande
poster
Operativt 0 0 0 0 0 0 0 0
rörelseresultat
Värdering till 0 0 0 0 0 0 0 0
verkligt värde
och icke operativa
poster
Jämförelsestörande 0 0 0 0 0 0 0 0
poster
Rörelseresultat 0 0 0 0 0 0 0 0
(IFRS)

Operativt EBITDA PER SEGMENT

Enligt tidigare rapportering

MEUR Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer 109 113 108 434 89 116 114 115
Board
Packaging 37 33 23 147 37 32 38 40
Solutions
Biomaterials 71 84 110 420 108 125 87 100
Wood 30 41 23 111 26 30 32 23
Products
Paper 77 74 83 231 74 44 52 61
Övriga 2 -12 9 9 7 6 -5 1
Totalt 326 333 356 1 352 341 353 318 340

Omräknat

MEUR Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer 118 127 110 466 94 128 124 120
Board
Packaging 37 33 23 147 37 32 38 40
Solutions
Biomaterials 79 92 115 444 113 129 96 106
Wood 30 41 23 111 26 30 32 23
Products
Paper 77 74 83 231 74 44 52 61
Övriga 2 -12 9 9 7 6 -5 1
Totalt 343 355 363 1 408 351 369 337 351

Förändring

MEUR Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer 9 14 2 32 5 12 10 5
Board
Packaging 0 0 0 0 0 0 0 0
Solutions
Biomaterials 8 8 5 24 5 4 9 6
Wood 0 0 0 0 0 0 0 0
Products
Paper 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 17 22 7 56 10 16 19 11

OPERATIV EBITDA-MARGINAL PER SEGMENT

Enligt tidigare rapportering

% Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer 18,2 % 18,9 % 19,1 % 18,5 % 15,9 % 19,1 % 18,9 % 20,2 %
Board
Packaging 14,3 % 12,8 % 9,4 % 16,1 % 15,4 % 14,2 % 16,8 % 18,1 %
Solutions
Biomaterials 21,3 % 24,6 % 31,3 % 28,3 % 28,9 % 31,9 % 23,9 % 28,2 %
Wood 7,8 % 9,5 % 6,0 % 6,9 % 6,6 % 8,0 % 7,3 % 5,9 %
Products
Paper 9,7 % 8,8 % 9,7 % 6,4 % 8,3 % 4,8 % 5,7 % 6,7 %
Övriga 0,4 % -1,9 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % -0,8 % 0,2 %
Totalt 13,6 % 13,2 % 14,6 % 13,5 % 13,7 % 14,1 % 12,4 % 13,6 %

Omräknat

% Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Consumer 19,7 % 21,2 % 19,5 % 19,9 % 16,8 % 21,1 % 20,6 % 21,1 %
Board
Packaging 14,3 % 12,8 % 9,4 % 16,1 % 15,4 % 14,2 % 16,8 % 18,1 %
Solutions
Biomaterials 23,7 % 26,9 % 32,8 % 29,9 % 30,2 % 32,9 % 26,4 % 29,9 %
Wood 7,8 % 9,5 % 6,0 % 6,9 % 6,6 % 8,0 % 7,3 % 5,9 %
Products
Paper 9,7 % 8,8 % 9,7 % 6,4 % 8,3 % 4,8 % 5,7 % 6,7 %
Övriga 0,4 % -1,9 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % -0,8 % 0,2 %
Totalt 14,3 % 14,1 % 14,8 % 14,0 % 14,1 % 14,8 % 13,2 % 14,1 %

Förändring

I procentenheter Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15

Consumer Board 1,5 2,3 0,4 1,4 0,9 2,0 1,7 0,9
Packaging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Solutions
Biomaterials 2,4 2,3 1,5 1,6 1,3 1,0 2,5 1,7
Wood Products 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 0,7 0,9 0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 0,5

NETTOSKULD/OPERATIVT EBITDA SENASTE 12 MÅNADERNA

Enligt tidigare rapportering

Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15

Nettoskuld/Operativt 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,6
EBITDA senaste 12
månaderna

Omräknat

Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15

Nettoskuld/Operativt 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,6 2,5
EBITDA senaste 12
månaderna

Förändring

Q3/16 Q2/16 Q1/16 2015 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15

Nettoskuld/Operativt 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
EBITDA senaste 12
månaderna

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, tel. +46 72 221 9228

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763
8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att
ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya
produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara
material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och
2015 uppgick omsättningen till 10,0 miljarder EUR. Stora Ensos aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm
(STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis
ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i
USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Lilja
kommunikationsdirektör
tel. +46 72 221 9228

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.