Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

Stora Enso Oyj: Stora Ensos investerardag: Stora Enso etablerar divisionen och redovisningssegmentet Forest för ökad trans...

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2019-09-18 kl. 16.00 EEST

I morgon håller Stora Enso sin investerardag för divisionerna Forest
och Wood Products i Stockholm. Fokus är på de nyligen förvärvade
svenska skogstillgångarna och etableringen av den nya divisionen
Forest samt på den existerande divisionen Wood Products. Ett besök på
den nyligen invigda anläggningen för CLT (korslimmat trä) i Gruvön
ingår också. Stora Enso publicerar nu en illustrativ redovisning med
resultaträkning och operativt kapital för den nya divisionen Forest
samt koncernens investeringsprognos för 2020.

För att öka transparensen skapar Stora Enso divisionen Forest som
kommer att redovisas separat från början av 2020. I den nya
divisionen Forest kommer Stora Ensos svenska skogstillgångar (det
nyligen förvärvade Bergvik Skog Väst AB) och bolagets 41-procentiga
andel i Tornator med majoriteten av skogstillgångarna i Finland att
ingå. Även virkesförsörjningsverksamheter i Sverige, Finland,
Ryssland och Baltikum kommer att ingå i divisionen Forest.
Träplantager på södra halvklotet kopplade till de lokala massabruken
kommer även fortsättningsvis att redovisas i divisionerna
Biomaterials och Consumer Board. I och med den nya divisionen Forest
kommer segmentet Övriga att omfatta koncerninterna tjänster, logistik
och övriga verksamheter.

Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström säger: Som en betydande aktör
inom bioekonomin är virkesförsörjningen av största vikt för oss. Ett
direkt ägande av skogstillgångarna ger oss större flexibilitet och
möjligheter att optimera vår virkesförsörjning och verksamhet.
Eftersom virke är vår enskilt viktigaste råvara och står för den
största andelen av våra kostnader, samt utgör en stor del av
balansräkningen, är det logiskt att öka transparensen i redovisningen
nu när förvärvet av de svenska skogstillgångarna är genomfört.

I dag har Stora Enso skogstillgångar till ett värde av drygt 4,1
miljarder EUR (mark och biologiska tillgångar) i balansräkningen. Av
dessa utgör biologiska tillgångar ett värde av 3,6 miljarder EUR,
vilket är de största bland nordiska företag. I Sverige äger Stora
Enso 1,4 miljoner hektar skog, varav 1,14 miljoner hektar är
produktiv skogsmark med 143 miljoner m3skog på rot.

Redovisning av divisionen Forest
Den nya divisionen kommer från och med den 1 januari 2020 att
redovisas som ett eget segment. Omräknade jämförelsetal kommer att
publiceras första kvartalet 2020. Stora Enso publicerar nu den
resultaträkning och det operativa kapital som illustrativt sett
skulle ha redovisats för den nya divisionen för 2018 och för första
halvåret 2019.

Skogstillväxt utgör en viktig del av den årliga operativa avkastningen
från skogstillgångar med långa avverkningscykler, där årlig
genomsnittlig virkesförsäljning och därtill hörande kostnader inte
avspeglar skogstillgångarnas totala lönsamhet. Den långsiktiga
värdeförändringen i skog på rot är en viktig del i skogsnäringens
lönsamhet.

Enligt rådande redovisningsprinciper räknas inga förändringar i
värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar med i det
operativa rörelseresultatet, förutom när det gäller avskrivning för
kapitaliserade kostnader för skogsbrukstjänster vid plantagerna på
södra halvklotet. Från den 1 januari 2020 och framåt kommer
förändringar i verkligt värde av biologiska tillgångar att delas upp
i två delar: icke-operativa förändringar i verkligt värde och
operativa förändringar i verkligt värde. Icke-operativa förändringar
i verkligt värde av biologiska tillgångar avspeglar förändringar i
parametrar och antaganden vid värderingen, vanligen i samband med den
årliga värderingsprocessen. Operativa förändringar i verkligt värde
av biologiska tillgångar omfattar alla andra förändringar i verkligt
värde, främst på grund av inflation och skillnader mellan faktisk
avverkning och avverkningsplan. Operativa förändringar i verkligt
värde kommer att redovisas i operativt EBITDA medan icke-operativa
förändringar i verkligt värde inte ingår i operativt EBITDA.

I samband med redovisningen av det nya segmentet kommer Stora Enso att
flytta kostnader för skogsbrukstjänster i den nya divisionen Forest
från operativt EBITDA till det operativa rörelseresultatet. Kostnader
för skogsbrukstjänster omfattar framför allt omplantering, skötsel
och gödsling. Enligt rådande principer för presentation ingår redan
avskrivning för kapitaliserade skogsbrukskostnader i plantagerna på
södra halvklotet i det operativa rörelseresultatet. Denna förändring
innebär således att redovisningen av de nordiska skogarna kommer att
anpassas till den för plantagerna på södra halvklotet.

Alla nämnda förändringar gäller för icke IFRS-baserade alternativa
resultatmått. Rörelseresultatet enligt IFRS förblir oförändrat. Där
ingår både operativa och icke-operativa förändringar i verkligt värde
på raden för förändring i nettovärde på biologiska tillgångar.

Investeringar 2020
För 2020 uppskattas investeringskostnaderna ligga på 800-850 MEUR,
varav 200-230 MEUR i konverteringen av Uleåborgs bruk och 80-100 MEUR
i biologiska tillgångar. De årliga avskrivningarna beräknas uppgå
till 550-570 MEUR och den operativa minskningen av värdet av
biologiska tillgångar till 50-70 MEUR. I prognosen för investeringar,
avskrivningar och operativ minskning av värdet av biologiska
tillgångar ingår även effekten av IFRS 16 angående leasingavtal.
Kostnaden för investeringar har temporärt ökat för att påskynda Stora
Ensos transformation till ett företag inom förnybara material.

Webbsändning från investerardagen
Stora Ensos investerardag i morgon fokuserar på divisionerna Forest
och Wood Products som utförligt kommer att presenteras var för sig.
Dessutom kommer VD Karl-Henrik Sundström att ge en
strategipresentation och CFO Seppo Parvi rapporterar om det
ekonomiska läget. Webbsändningen börjar kl. 12.45 svensk tid (13.45
finsk/EEST tid, 11.45 brittisk tid). Välkommen att följa
presentationen på https://edge.media-server.com/mmc/p/uc32cwm6

De illustrativa siffrorna för divisionen Forest och förändringen i
koncernen presenteras i de bifogade uppställningarna.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Som en del i bioekonomin är Stora Enso en ledande global leverantör av
förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och
papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material
idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000
medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5
miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki
(STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas
Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com
(http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-ensos-investerardag--s...
https://mb.cision.com/Public/13589/2907706/a2a87ac340df464d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.