Du är här

2016-05-12

Strax: NOVESTRA SLUTFÖR FÖRVÄRV AV SAMTLIGA UTESTÅENDE AKTIER I STRAX, UPPTAR NYA AKTIER TILL HANDEL, ÄNDRAR FIRMA OCH BYTER VD

Slutförande av förvärv av Strax, inkluderat byte av VD och upptagande
till handel av nya aktier

I enlighet med pressmeddelande från den 24 mars 2016 och efter beslut
på årsstämman den 26 april 2016 i Strax AB (publ) (dåvarande AB
Novestra (publ)) ("Strax eller "Bolaget") har Bolaget genomfört
nyemission av 80 574 293 aktier med betalning genom överlåtelse av
apportegendom bestående av aktier i Strax Group GmbH. De nyemitterade
aktierna kommer att upptas till handel per idag den 12 maj 2016 och
det totala antalet aktier i Strax kommer då att uppgå till 117 762
266.

I samband med slutförandet av förvärvet tillträder Gudmundur Palmason
som ny VD för Strax och Johan Heijbel (AB Novestras nuvarande VD)
tillträder som ny CFO för Bolaget.

Gudmundur Palmason, född 1968, har en jur.kand. från Islands
universitet samt en LLM respektive MBA från Miamis universitet.
Gudmundur är verkställande direktör för Strax Group GmbH och Protenus
GmbH. Vidare är Gudmundur även styrelseordförande för Zymetech ehf.,
Fortus hf., XOR ehf., Viss ehf. och SRX ehf, samt styrelseledamot för
Enzymatica AB, SRX Limited, IJF B.V., Strax Holdings, Inc. och TLF
B.V. Gudmundur innehar 38 300 740 aktier i Strax, motsvarande cirka
32,52 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Firmaändring

I enlighet med årsstämmans beslut och efterföljande registrering vid
Bolagsverket har firmanamnet per den 10 maj 2016 ändrats från AB
Novestra till Strax AB. Firmaändringen innebär även att Bolagets
ticker (kortnamn) på Nasdaq Stockholm kommer att ändras till STRAX.
Det nya firmanamnet samt den nya tickern kommer att tillämpas i
Euroclears och Nasdaq Stockholms system från och med idag den 12 maj
2016.

Firmaändringen påverkar inte aktiens ISIN-kod som således förblir
SE0008008254.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, CFO, Strax AB,
+46 8 545 01750.

Om Strax AB

Strax är en global specialist inom mobilaccessoarer med ett antal egna
varumärken, exempelvis Xqisit, Gear4, Urbanista, Agna och Avo,
därtill tredjepartsvarumärken samt licensierade varumärken och har
dessutom ett heltäckande tjänsteerbjudande. Strax fortsätter även
successivt att stärka sin närvaro inom connected devices, med
produkter såsom aktivitetsarmband och smarta produkter för hemmet.
Strax erbjudande riktas främst till butiksåterförsäljare,
mobiloperatörer och e-handelsbutiker. Totalt har Strax mer än 600 B2B
kunder globalt och innefattar bolag såsom Dixons Carphone, Staples,
Swisscom, Telenor, T-Mobile samt Amazon. Strax har verksamhet via
dotterbolag i Tyskland, Frankrike, England, Sverige, Norge, Danmark,
Nederländerna, Schweiz, Polen, USA, Hong Kong och Kina.

Under 2015 uppgick försäljningen till cirka 748 MSEK, vilket motsvarar
en försäljningstillväxt om cirka 18 procent. För samma period hade
bolaget ett rörelseresultat om cirka 33 MSEK. Per den 31 december
2015 hade Strax 165 heltidsanställda.

Informationen ovan är sådan som Strax är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2016, kl 08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/strax/r/novestra-slutfor-forvarv-av-samtliga-u...
http://mb.cision.com/Main/661/2007613/514737.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.