Du är här

2018-07-20

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2018

· Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 174,0 (176,6)
Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 5 procent under
andra kvartalet.

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,0 (-19,4) Mkr.
· Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 4,0 (-38,9) Mkr.

+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
| |April|April|Jan-juni 2018|Jan-juni 2017|Helår2017|
| |-juni|-juni| | | |
| | 2018| 2017| | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Försäljning, Mkr |174,0|176,6| 371,4| 356,2| 704,8|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Rörelseresultat, Mkr | 2,0|-19,4| 24,2| -21,4| -41,6|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Resultat efter skatt, | -2,2|-19,9| 10,5| -26,1| -45,0|
|Mkr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Fritt kassaflöde, Mkr | 4,0|-38,9| 25,6| -43,1| -84,2|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuld, Mkr | 71,6| 58,3| 71,6| 58,3| 101,2|
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Nettoskuldsättningsgrad,| 22,3| 18,9| 22,3| 18,9| 35,1|
|% | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Resultat per aktie efter|-0,27|-2,42| 1,27| -3,18| -5,47|
|skatt, kr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+
|Eget kapital per aktie, |39,00|37,52| 39,00| 37,52| 35,09|
|kr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-------------+-------------+---------+

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 15:30,
enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala
kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och
materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering
samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och
lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 juli 2018 kl.15:00 (CEST).

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-andr...
http://mb.cision.com/Main/4019/2579159/881420.pdf
http://mb.cision.com/Public/4019/2579159/b0044eae53c65b59.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.