Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2017

· Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I
lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent.

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 15,5 (-11,9) Mkr.
Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med -0,1
(-3,7) Mkr

· Det fria kassaflödet exklusive effekt från avyttring av verksamhet
uppgick till -10,4

(-23,1) Mkr.
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
| | Juli| Juli| Jan|Jan-sept 2016|Helår 2016|
| |-sept|-sept|-sept| | |
| | 2017| 2016| 2017| | |
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Försäljning, Mkr |183,3|164,6|539,5| 512,5| 758,8|
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Rörelseresultat, Mkr | 15,5|-11,9| -5,9| -2,4| 24,7|
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Resultat efter skatt, | 11,1| -1,3|-15,0| 5,0| 8,1|
|Mkr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Fritt kassaflöde, Mkr* |-10,4|183,1|-53,5| 151,8| 129,6|
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Nettoskuld, Mkr | 71,2|-18,5| 71,2| -18,5| 2,9|
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Nettoskuldsättningsgrad,| 23,1| -5,4| 23,1| -5,4| 0,8|
|% | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Resultat per aktie efter| 1,35|-0,16|-1,83| 0,61| 0,99|
|skatt, kr | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|Eget kapital per aktie, |37,76|41,44|37,76| 41,44| 42,41|
|kr* | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+
|*Avser den totala | | | | | |
|verksamheten | | | | | |
+------------------------+-----+-----+-----+-------------+----------+

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00,
enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala
kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och
materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering
samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och
lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl.13:00 (CEST).

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-tred...
http://mb.cision.com/Main/4019/2372196/739369.pdf
http://mb.cision.com/Public/4019/2372196/a8265a3d0d15767a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.