Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Surgical Science Sweden AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

Andra kvartalet 2018 (apr-jun)

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2018 uppgick till 14,9 MSEK
(12,0), motsvarande en ökning med 24% jämfört med motsvarande period
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,4).

Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-2,5), vilket gav ett resultat
per aktie om -0,36 SEK (-0,91*).

Totala kostnader uppgick till 18,6 MSEK (15,6) vilket är en ökning med
19% jämfört med motsvarande period 2017. Kostnadsökningen är i linje
med den tillväxtplan som lades fast när bolaget noterades i juni
2017.

Likvida medel uppgick per 30 juni 2018 till 26,1 MSEK (36,4).

Första halvåret 2018 (jan-jun)

Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 26,5 MSEK
(23,1), motsvarande en ökning med 15% jämfört med motsvarande period
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK (-2,9).

Nettoresultatet uppgick till -6,3 MSEK (-3,1), vilket gav ett resultat
per aktie om -1,29 SEK (-1,10*).

Totala kostnader uppgick till 36,3 MSEK (28,9) vilket är en ökning med
26% jämfört med motsvarande period 2017. Kostnadsökningen är i linje
med den tillväxtplan som lades fast när bolaget noterades i juni
2017.

I januari tecknades ett exklusivt samarbetsavtal för distribution av
Surgical Sciences produkter i Kina med Master Meditech. Kina har de
senaste åren varit Surgical Sciences enskilt största marknad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Surgical Science meddelade den 4 juli 2018 att bolaget tilldelats ett
bidrag på 500.941 euro av Eurostars för projektet "LapSim
Hemicolectomy". Projektet har som målsättning att utveckla den första
VR simuleringen för att öva kolektomi för robotkirurgi och
laparoskopi. Surgical Science leder utvecklingen som sker i samarbete
med Meerecompany i Sydkorea. Slutprodukten kommer ägas av Surgical
Science och lanseras på Meerecompanys kirurgirobot Revo-I och på
Surgical Sciences laparoskopisimulator LapSim. Projektet pågår under
24 månader.

* före nyemission

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via
www.surgicalscience.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl
8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning
av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk
och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra
medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska
färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till
operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical
Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar
kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel
robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och med säljkontor i
USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer
säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical
Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik
Penser Bank som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/delarsrapport-1-j...
http://mb.cision.com/Main/15619/2599700/896528.pdf
http://mb.cision.com/Public/15619/2599700/ae4abd474b12b636.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.