Du är här

2017-06-12

Surgical Science Sweden AB: ERBJUDANDET I SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (PUBL) KRAFTIGT ÖVERTECKNAT

Surgical Science Sweden AB (publ) ("Surgical Science" eller "Bolaget")
har slutfört erbjudandet om totalt 2 000 000 nyemitterade aktier
riktat till allmänheten och institutionella investerare
("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till 123 Mkr,
varav 49 Mkr avser teckningsåtaganden. Emissionen tecknades till
omkring 176 procent och tillför bolaget 70 Mkr före konvertering av
utestående aktieägarlån och emissionskostnader. Preliminär första dag
för handel på Nasdaq First North är den 19 juni 2017.

Surgical Science offentliggjorde den 19 maj 2017 att Bolaget beslutat
att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie
på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit
mycket stort och Erbjudandet tecknades till ca 176 procent. Genom
Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 700 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 9 juni 2017.
Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 2 863 888 till 4 863 888,
vilket motsvarar en utspädning om cirka 41 procent. Aktiekapitalet
kommer genom Erbjudandet att öka från 715 972 till 1 215 972 kronor.
Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 35 kronor per aktie.

I Erbjudandet tecknade tre av Bolagets befintliga aktieägare genom
teckningsåtaganden 552 742 aktier motsvarande 19,3 Mkr och 27,6
procent av Erbjudandet, betalning för dessa aktier sker genom
konvertering av utestående fodringar mot Bolaget.

Swedbank Robur Fonder AB och Healthinvest Partners AB hade innan
teckningsperiodens början åtagit sig att teckna 425 000 aktier
vardera, motsvarande totalt 29,8 Mkr eller ca 42,5 procent av
Erbjudandet och har blivit tilldelade tecknad volym.

"Vi är mycket glada över det stora intresset för Surgical Science och
vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet
får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att
etablera Surgical Science som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom
medicinsk simulering. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild där vi
dels tillförs två välrenommerade institutionella investerare och dels
uppnår en bra spridning i aktien, säger Gisli Hennermark, VD för
Surgical Science.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är
Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 0704 20 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2017.

Kontaktperson

Gisli Hennermark

VD

Tel: 0704-20 83 00

E-post: gisli.hennermark@surgicalscience.com

Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador
skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en
nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför
operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande
företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad
titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer
tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina
psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde
till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg
och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska
Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai
och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi
en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning
och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer
Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för
att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett
kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/surgical-science-sweden-ab/r/erbjudandet-i-sur...
http://mb.cision.com/Main/15619/2286347/687045.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.