Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB: SENS-gruppen får uppdraget att utreda ekonomiska och tekniska förutsättni...

Sustainable Energy Solution ("SENS"), har idag tilldelats ett uppdrag
av Fortum Oslo Varme AS (FOV) att utreda teknisk och ekonomisk
potential för ett högtemperaturlager intill utvecklingsområdet
Furuset i Oslo, som har ett starkt miljöfokus. Uppdraget kommer
genomföras i nära samarbete med NeoEnergy Sweden AB ("NeoEnergy") och
Professor Göran Hellström.

Furusetområdet skall bli ett utvecklingsområde med en mängd innovativa
energilösningar, bland annat solenergi, smart elbilsladdning och
smarta elnät. Dessutom kommer fjärrvärmen att vara av en modern
lågtemperatur typ, vilket minskar förluster och är idealiskt i
kombination med säsongslagring av värme. Genom att säsongslagra värme
kan överskottsvärme från sommaren, som annars gått till spillo,
sparas till vintern då den kan användas för uppvärmning. Denna flytt
medför i sin tur att både mindre och bättre bränsle används, och att
befintliga anläggningar kan drivas mycket effektivt, med ekonomiska
och miljömässiga vinster som följd.

SENS och NeoEnergy skall utreda och fastställa projektets
lönsamhetspotential givet ett stort antal parametrar, både ekonomiska
och tekniska. Bland annat skall den optimala tekniska designen
bestämmas, liksom att ekonomiska optimeringar av storlek och
styrsystem skall utföras. Projektet inkluderar även ett så kallat
termiskt responstest, där berggrundens geologiska egenskaper
undersöks. Analyser av berggrundens geohydrologi, dvs vattenförande
egenskaper, kommer även att testas.

För SENS är detta en genombrottsorder för de produkter och tjänster
bolaget levererar med stöd av sin omfattande patentportfölj inom
området. Det är också mycket intressant att systemet skall kopplas
till ett lågtemperaturnät, då SENS länge förespråkat fjärrvärmenät
med låg temperatur.

Inte minst är det slutligen spännande att få arbeta med en
organisation som Fortum Oslo Varme som visat prov på ett stort
engagemang i framtidens energisystem, och som arbetar så aktivt med
nya hållbara och klimatsmarta lösningar.

Projektet skall påbörjas snarast och beräknas vara avslutat i slutet
av juli månad 2020. Totalt är det i det här stadiet ett projekt på
knappt en miljon NOK.

"För SENS är det otroligt roligt att få det här förtroendet av Fortum
Oslo Varme. Vi har ju sedan länge arbetat med Högtemperaturlager som
vi tror kommer vara en integrerad del av framtidens energisystem. Det
är en syn vi delar med Fortum, och Furusetområdet har alla
förutsättningar att kunna visa på detta." säger Calle Wellenius,
koncernchef på SENS.

"Att högtemperaturlaget nu på allvar börjar uppmärksammas i marknaden
är mycket glädjande. Som en av grundarna till SENS vet jag hur mycket
arbete som gått ner i att utveckla patent och system, och att detta
nu kan prövas i praktiken är otroligt spännande", kommenterar Albert
Elfström, medgrundare och Seniorrådgivare till SENS.

"Jag har sedan många år lett forskning och genomförande av projekt
inom området, och ser nu att samarbetet med SENS i Furusetområdet kan
innebära ett genombrott för kommersialiseringen av tekniken. Man har
ju tidigare stor erfarenhet av borrhålslager, men med SENS patent och
NeoEnergys erfarenhet av både borrhålslaget och termiska responstest
hoppas jag att detta kan bli startskottet för ett antal säsongslager
i världen. Det skulle i så fall verkligen innebära en signifikant
miljönytta" förklarar Göran Hellström, Professor och VD för
NeoEnergy.

Furuset mikroenergisystem är ett otroligt spännande projekt, där
säsonglagringsteknik skall testas i fullskala. Lagring över säsong
har länge varit sett på som den "heliga gralen" i energibranschen.
Framsteg inom området kan innebära en total förändring av hur vi
designar och bygger fjärrvärme i framtiden och samtidigt medföra
stora minskningar av CO2 utsläpp och primärenergianvändning. Vi ser
fram mot ett lärorikt samarbete med SENS och väntar med spänning på
resultat från förundersökningen, säger Anders Westin,
affärsutvecklare på Fortum Oslo Varme.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS; 0704 184 020

Peter Mattson, Konsultchef SENS; 0768 06 96 48

Göran Hellström, VD NeoEnergy Sweden AB; 0701 42 33 87

Albert Elfström, Senior rådgivare SENS; 0703 82 83 04

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar
energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner.
Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt
energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är
att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och
bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden
Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april
2020 kl.13.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sustainable-energy-solutions-sweden-holding-a...
https://mb.cision.com/Main/15262/3100426/1238927.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.