Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS") avyttrar privatkund...

Sedan det omvända förvärvet av IQS Energikomfort 2018 har SENS-gruppen
arbetat med privatkunder i den förvärvade Energikomfortstrukturen.
Verksamheten har varit fokuserad på bergvärme och luftvärme, samt i
huvudsak varit lokaliserad till Energikomforts lokaler i Arninge. Det
har även bedrivits en del affärer mot kommersiella kunder, såsom till
exempel bostadsrättsföreningar under varumärket Energikomfort.

Koncernen har sedan förvärvet bedrivit en strategisk utvärdering av
verksamheten, vilken utmynnat i att avyttra privatkundsverksamheten.
Avyttringen sker som en inkråmsaffär och omfattar samtlig personal i
Arninge samt rörelsetillgångar och förpliktelser knutna till
privatkundsverksamheten liksom varumärket Energikomfort. Avtalen med
kommersiella kunder berörs inte av överlåtelsen.

SENS har under en period förhandlat med ett flertal möjliga köpare,
men har nu tecknat avtal med Vi Värmer Sverigekoncernen om en
försäljning av verksamheten med tillträde den första oktober. Vi
Värmer Sverigekoncernen är en mycket framgångsrik installatör av
värmelösningar i Stockholmsområdet, som ser överlåtelsen som ett sätt
att förstärka sin närvaro i norra Stockholm.

Genom överlåtelsen tillåts SENS fokusera på kommersiella motparter i
linje med strategin att bli den ledande svenska aktören inom lagring
och distribution av termisk energi. Samtidigt innebär avyttringen att
verksamheten i Arninge får en god möjlighet att utvecklas inom en
koncern som koncentrerar sig på privatkundsmarknaden.

Affären är vidare en förstärkning av det samarbete som Vi Värmer och
SENS tidigare haft, framförallt inom energiborrning. I samband med
avyttringen har Vi Värmer gett SENS en så kallad "right of first
refusal" under två år på att få leverera den borrning som Vi Värmer
utför inom sina leveranser till kund.

Parterna har överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen då
den inte är betydelsefull i förhållande koncernens omsättning. Den
avyttrade verksamheten omsatte ca 15 miljoner på årsbasis, med en
förlust på ca åtta miljoner. SENS estimerar att affären kommer att ha
en positiv resultateffekt på koncernen under 2019 på tre miljoner
kronor och 8 miljoner kronor under 2020.

"Det är med stor glädje som vi kan meddela att privatkundsverksamheten
nu hamnar i en koncern som sätter fokus på just deras områden.
Samtidigt frigör affären både tid och resurser för en än mer offensiv
satsning på våra kärnområden" säger SENS VD Göran Beronius.

Vi Värmer Sveriges VD Michael Bergdahl kommenterar att "Vi ser fram
emot att få fortsätta utveckla Energikomfort, som är ett
välrenommerat och starkt varumärke i norra Stockholm. Genom att
arbeta vidare med SENS kring borrning förstärker vi också det
samarbete vi tidigare haft och som fungerat mycket bra"

För frågor kontakta;

Göran Beronius VD SENS; 0708 980 831

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Michael Bergdahl, VD Vi Värmer Sverige; 0708 684 900

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar
energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner.
Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt
energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är
att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och
bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden
Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
september 2019 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sustainable-energy-solutions-sweden-holding-a...
https://mb.cision.com/Main/15262/2909557/1108616.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.