Du är här

2017-07-13

Svagare än väntat från Avanza

Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 103 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017. Väntat var 115 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

De totala intäkterna uppgick till 236 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 244 miljoner inför rapporten.

                                  2017        2017               2016
                                    2kv        2kv                     2kv
Mln SEK                  Utfall       SME      Diff     Utfall
==============================================================
Courtageintäkter            100       110         -9%      110
Fondprovisioner              61       55,5      +10%       38
Räntenetto                       27       30,7       -12%       27
Totala intäkter               236       244          -3%      225
Totala kostnader           133       130          +2%     -113
Rörelseresultat             103       115         -10%       111
Nettoresultat                89         98,2          -9%         94
Resultat/aktie              2:97      3:29        -10%       3:18
==============================================================
Differensen i tabellen avser skillnad mellan utfall och analytikers snittförväntningar enligt SME Direkt.

Avvikelsen i procent tar inte hänsyn till eventuella skillnader mellan redovisade jämförelsestörande poster och förväntade jämförelsestörande poster, förutom där resultatet uttryckligen är justerat för engångsposter

Vd: Utvecklingen och investeringarna drog upp kostnader

Nätmäklaren Avanza upprepar bedömningen om att kostnaderna under 2017 ökar med 15 till 20 procent, för att sedan återgå till en kostnadsökningstakt på 8-10 procent.

Det framgår i halvårsrapporten.

"Kostnaderna ökade under kvartalet vilket främst beror på ökad utvecklingstakt och investeringar i tillväxt, vilket gav fler medarbetare med bland annat större lokaler som följd. Kostnadsguidningen, med en ökningstakt på 15-20 procent jämfört med helåret 2016, kvarstår", skriver den avgående vd:n Johan Prom i rapporten för det andra kvartalet.

Det gångna kvartalets kostnader om 133 miljoner kronor var ett par procent högre än förväntade 130 miljoner kronor, enligt SME Direkts konsensusprognos.

"Låg volatilitet påverkade kurtage"

En rekordhög börsindexnivå tillsammans låg volatilitet under det gångna kvartalet gav minskad aktiehandelsomsättning bland Avanzas kunder. Det resulterade i ett minskat antal kurtagegenererande affärer.

Det skriver den avgående vd:n Johan Prom i torsdagsmorgonens kvartalsrapport.

"Jämfört med första kvartalet var det dessutom fem och en halv färre handelsdagar, vilket även det bidrog till lägre courtageintäkter. Däremot har vi sett ett fortsatt starkt inflöde till fonder, med ett fortsatt högt intresse för såväl aktie- som räntefonder", skriver han.

Medan det andra kvartalets kurtageintäkter om 100 miljoner kronor var lägre än SME-förväntan om 110 miljoner kronor överträffade fondprovisioner om 61 miljoner kronor konsensusprognosen som låg på 55,5 miljoner kronor.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.