Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-17

Sveaskog: Delårsrapport januari - juni 2017: Högre priser och ökad totalproduktivitet förbättrade resultatet

Pressmeddelande 17 juli 2017

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med
12 procent till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras
främst av högre priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix
samt intäkter för ekologisk kompensation.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick
till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras främst av högre
priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt ökade intäkter
avseende ekologisk kompensation.

- Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,5
procent (4,8). Totalproduktiviteten, resultatet i fasta priser per
levererad volym från egen skog rensat för engångsposter, ökade med
sju procent.

- Nettoomsättningen ökade till 3 299 MSEK (3 151).

- Resultatet för första halvåret är tillfredsställande, vi har ett bra
marknadsläge och vi fortsätter vårt arbete med att öka effektiviteten
ytterligare.

- För Sveaskog är ett hållbart företagande centralt. I en studie som
företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet nyligen
gjort rankas Sveaskog högt bland de statliga bolagen när det gäller
hållbarhetsarbetet. Kärnan i vårt arbete är att bedriva ett hållbart
skogsbruk - ett aktivt lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och
skogsmark. För andra året i rad bedriver vi vårt integrationsarbete
Växtkraft! med syfte att integrera framförallt ungdomar med svensk
eller utländsk bakgrund i svenskt arbetsliv.

- Sveaskog har tecknat en överenskommelse med Boliden avseende
ekologisk kompensation där Sveaskog genomför en rad olika åtgärder
för att gynna naturvärden.

1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog
som externt anskaffad skogsråvara, ökade med fem procent till 3 299
MSEK (3 151). De totala leveransvolymerna ökade med två procent och
priserna ökade i genomsnitt med två procent.

· Det operativa rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick
till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras främst av högre
priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt intäkter
avseende ekologisk kompensation.

· Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till
4,5 procent (4,8).

· Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till
netto 108 MSEK (220).

· Periodens resultat ökade med 12 procent och uppgick till 779 MSEK
(693)

FÖR MER INFORMATION:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, tel 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO, tel 08-655 92 90, 070-655 98 20

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved,
biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar
utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och
import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en
plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess
tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling
genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®.

Läs mer på www.sveaskog.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sveaskog/r/delarsrapport-januari---juni-2017--...
http://mb.cision.com/Main/1495/2308475/700902.pdf
http://mb.cision.com/Public/1495/2308475/a0fdb276934ebe8e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.