Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Svenska Aerogel Holding AB: Svenska Aerogel tar upp ytterligare finansiering -        Lånelöfte 20 Mkr från Swedba...

First North listade Svenska Aerogel har beviljats kredit om totalt 20
Mkr, vid sidan av nyemissionen på 50 Mkr. Swedbank har beviljat 12
Mkr och Almi Företagspartner GävleDala står för resterande del.

- Genom vår mycket starka finansiella situation har Svenska Aerogel
möjlighet att snabba på bolagets expansion ytterligare. Det ger oss
möjlighet att ta tillvara på de kommersiella möjligheter som erbjuds
samtidigt som vi bygger upp vår tillverkningskapacitet, säger Anders
Lundström, vd för Svenska Aerogel.

Bolagets patenterade version av aerogel - Quartzene - har under en
inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att
tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större
skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet. Den 23
oktober 2017 offentliggjorde Svenska Aerogel Holding AB (publ)
("Bolaget") att Bolagets styrelse hade beslutat, baserat på
bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, om att genomföra en
nyemission om cirka 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare ("Företrädesemissionen") med teckningstid från och med den
1 november 2017 till och med den 15 november 2017. Emissionslikviden
ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation
och bygga upp en större produktionsanläggning. Emissionen är till 80
procent garanterad. Informationsmaterial avseende inbjudan till
teckning av aktier finns tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida
www.aerogel.se och på Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42 anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den
15 november kl 08:00 CET.

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som
har utvecklat och kommersialiserar Quartzene inom olika
affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.
Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig
och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett
antal kvaliteter av Quartzene där det finns produkt- och metodpatent.
Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/svenska-aerogel-holding-ab/r/svenska-aerogel-t...
http://mb.cision.com/Main/15240/2391804/751929.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.