Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Svenska Bostadsfonden 14 AB: Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat
på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder
under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, "Lagen om alternativa
investeringsfonder", med Svenska Bostadsfonden Management AB som
AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska
bostadshyresfastigheter.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 479 200 KSEK (322 118)
· Hyresintäkterna ökade med 67 % till 31 987 KSEK (19 087)
· Driftnettot ökade med 110 % till 18 215 KSEK (8 655)
· Årets resultat efter skatt uppgick till 6 069 KSEK (5 829)
· NAV per A-aktie 51 321 (51 247)

Under året har Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) "Bolaget" genomfört
två nyemissioner, som sammanlagt inbringat totalt 82 597 KSEK, vilket
innebär att Bolaget totalt har rest

285 545 KSEK från starten sommaren 2016 till och med den 31 december
2018. Under året har Bolaget förvärvat fem fastigheter belägna i
Huskvarna och Laholm, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 9 547
kvm. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Kalmar, Karlskrona,
Borgholm, Eslöv och Osby.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen har den 27 februari och den 7 mars fattat tilldelningsbeslut
i den nyss avslutade nyemissionen om totalt 1 619 tecknade A-aktier,
som tillfört Bolaget cirka 84,2 miljoner kronor. Detta är den mest
framgångsrika emissionen hittills för Bolaget. Emissionen har
genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter, och med
nu och tidigare intaget kapital, beräknas Bolaget kunna förvärva
fastigheter för cirka 300 miljoner kronor.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget
via mail till sbf14@svenskabostadsfonden.se eller per telefon 08 -
667 10 50.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel
Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03,
eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den
20 mars 2019 kl. 16.10.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svenska-bostadsfonden-14-ab/r/svenska-bostads...
https://mb.cision.com/Main/15070/2767613/1010632.pdf
https://mb.cision.com/Public/15070/2767613/8991b11150a61b5d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.