Du är här

2013-01-23

Sverige: Behöver redskap för finanskriser - Finanskomm..(Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Den svenska staten behöver utveckla sina redskap för
att förebygga och hantera finansiella kriser samt tydliggöra
rollfördelningen myndigheterna emellan.

Det uppger Finanskommittén i ett delbetänkande som idag
överlämnats till finansmarknadsminister Peter Norman, enligt ett
pressmeddelande.

Kommittén bedömer att de svenska myndigheterna snabbt vidtog
relevanta åtgärder och samarbetade väl för att hantera den
globala finansiella krisen under hösten 2008. Regelverket
behöver dock förbättras och rollfördelningen tydliggöras.

"För att bättre kunna förebygga framtida kriser föreslår
kommittén att det ska inrättas ett makrotillsynsråd. I rådet ska
Riksbanken och Finansinspektionen samverka tillsammans med två
fristående experter. Rådet ska verka för utvecklad kunskap om
hot mot det finansiella systemets funktionsförmåga, bedöma
stabiliteten i systemet och diskutera behovet av åtgärder
utifrån ett helhetsperspektiv. Rådet ska även vara ansvarigt för
utvecklingen av nya statliga verktyg för att motverka sådana
hot. Beslut om vilken myndighet som ska få ansvar för vilket
verktyg får sedan fattas av riksdagen", skriver man i
betänkandet.

Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken bör enligt
kommittén alla tre ha ett uttalat uppdrag att arbeta för ett
stabilt och väl fungerande system.

Kommittén föreslår en ändring i riksbankslagen som tydliggör
vilka generella åtgärder som Riksbanken får vidta för att
motverka allvarliga likviditetsstörningar.

Kommittén analyserar vidare stabilitetsfonden och
stabilitetsavgiften och hur de bör förhålla sig till fonden och
avgiften i insättningsgarantisystemet. Några slutsatser är:

- Stabilitetsfonden och insättningsgarantifonden bör slås
samman till en bankkrisreserv, men det bör fortsatt tas ut två
avgifter.

- Bankkrisreserven bör inte ha en målsatt nivå.

- De medel som betalas in till bankkrisreserven bör placeras
på ett räntebärande konto i Riksgälden.

- Insättningsgarantiavgiften bör riskdifferentieras.

Förslag rörande utformningen av systemet bör dock avvakta
beslut på EU-nivå om krishanteringsramverket och
insättningsgarantidirektivet, skriver kommittén.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.